Tagdíjak, belépési feltételek

  • A tó környékének tisztán tartása évente három alkalommal történik társadalmi munkában. Aki évente legalább kétszer nem jelenik meg, úgy az 5.000 Ft/alkalommal megválthatja a részvételét. A következő évi területi engedély kizárólag a fentiek teljesülése esetén adható ki! Minden horgásztárs feladata a rá kiosztott partszakasz egész éves tisztán tartása, kaszálása, abban az esetben is, ha csak tagfenntartást fizet. A Vezetőség havi rendszeres ellenőrzést végez. Amennyiben jelentősen elhanyagolt a partszakasz, alkalmanként 2.500Ft büntetést köteles a tag megfizetni.
  • Az egyesületbe rendes tagnak 3.000Ft tagsági díjat, 40.000Ft halasítási díjat, valamint az állami jegyet és a Mohosz tagdíjat (felnőttnek belépéskor + halasítási díjat) kell megfizetnie. A díjak megfizetése egy részletben történik, pótdíj mentesen a tárgyévet megelőző év október 31-ig lehetséges. Tagjaink késedelmes fizetés esetén novemberben 2.000Ft, decemberben 5.000Ft, januárban 10.000Ft pótdíjat kötelesek fizetni. Amennyiben a tag tárgyév január 31-ig sem rendezi tagsági és egyéb díjait, úgy a Vezetőség a Fegyelmi Bizottságnál fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi. Amennyiben a Fegyelmi eljárás eredménye a tagsági jogviszony eltörlése, az egyesületbe kizárólag új tagként van lehetősége belépnie.
  • Az ifjúsági és gyermek haladó- (az ifjúságival megegyező áron és feltételekkel kerül kibocsátásra az engedély, viszont csak felnőtt kíséretében horgászhat a gyermekhorgász. Kiváltására 14 éves korig van lehetőség). Gyermek horgász 1000Ft tagsági díjat fizet.
  • A belépéskori halasítási díjat nem kell fizetnie annak az ifjúsági horgásznak, aki min. 3 évet (közvetlenül az ifjúsági kategóriába kerülés előtti években) gyermekhorgászként már tagja volt az egyesületnek ill. annak a felnőtt horgásznak, aki ifjúsági horgászként már megfizette (vagy felmentést kapott alóla) a belépési halasítási díjat. Betegség vagy igazolt kiküldetés/távollét miatti szüneteltetés esetén a tagsági viszony fenntartható a tagdíj fizetésével (halasítási díj fizetése nem szükséges).
  • Tagfenntartás esetén a halasítási díjon kívül minden egyéb költség megfizetése, a takarításokon való részvétel, ill. a kijelölt rész takarítása is kötelező.
  • Lehetőség van napijegyes horgászatra. Kizárólag valamely horgász tag igényelhet, egyszerre max. 3 fő részére. Díja:2.500Ft/nap. Horgászni a tagra vonatkozó szabályok szerint lehet. Halat kizárólag a tag vihet el, a normál esetben engedélyezett napi mennyiségben.