2011 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv
Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2011. február 13. 8.30óra

egyesületi taglétszám: 67 felnőtt, 3 ifjúsági, 12 gyermek
Megjelent: 39 fő
A közgyűlés 9.00-kor nem határozatképes.
Czeglédi Zoltán a közgyűlést 9.30-kor megnyitja, és
megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes a megjelentek számától függetlenül a meghívóban foglaltak szerint.
A napirendi pontokkal mindenki egybehangzóan egyetért
Czeglédi Zoltán jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Oros Pétert és Ódor Gyulát javasolja
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyével mindenki egybehangzóan egyetért
1. Általános beszámoló a 2010 évről
Előadja: Czeglédi Zoltán , a HE. Elnöke
A 2010-ben kifogott halak :
Ponty 1113 kg
Csuka 8 kg
Süllő 6,5 kg
Amur 275 kg
Egyéb 10 kg
Balin 6 kg
összesen: 1430 kg ( 21,3 kg/fő, 2009-es átlag 23,3 kg/fő)
A telepítés megtörtént
2010. tavaszán: 112 kg kétnyaras ponty
2010. őszén: 1740 kg méretes ponty
A telepített pontyok mérete alapján az átlagsúly 1,5 ? 2 kg. A fekete sügér telepítése megfelelő egyedek hiányában elmaradt.
Tó környéki takarítás, szemétszedés megtörtént, az egyéni takarítás is több-kevésbé sikeresnek mondható. Minden idők vízszintje volt a tavalyi, a betonos partvédelem sikeresen vizsgázott. Az ősz folyamán a félszigetre sikerült 3 teherautó földdel a lejtést megcsinálni, és a füvet elültetni.
A továbbiakban még egy rövid szakasz védelme van hátra.
Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük. Nem volt túlzottan kegyes sem a horgászszerencse, sem az időjárás.
A nemzetközi horgászverseny Gombával sikeresen megrendezésre került Gombán és a saját tavunkon..
A Vámosszabadi falunapra az egyesület sikeresen biztosította a halat.
Horgásztábort tartottunk a gyerekeknek, akik a 2 napos rendezvényen szép számmal jelentek meg. A tábor célja, hogy a még nem horgászó gyerekek is megismerhessék a horgászat alapjait.
A horgásztúra nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben Mocsa volt a célpont, lényegesen nagyobb csapattal keltünk útra. A hangulatot az időjárás sem tudta elrontani.
Egy új hagyományteremtő rendezvény megszervezésében is segédkeztünk, szeptemberben került sor a Vadász-horgász szentmise megtartására. A vadászok, mint főszervezők mellett a Nagybajcsi HE, Győrzámolyi HE, a Vámosszabadi HE és a nagybajcsi halászok vettek részt a szervezésben. A rendezvény helyszíne a tavunk szomszédságában volt.
Sikeresen szerepelt a horgászegyesület csapata a Szigetköz kupán, ahol a harmadik helyet sikerült megszerezni.
Czeglédi Zoltán kifejtette, hogy nagyon fontos a falu életében részt venni, hiszen a civil szervezetek lehetnek a község összetartó erői. Ezért kérte, hogy a jövőben is minél nagyobb létszámban vegyenek részt a tagok a rendezvényeken.
A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.
 
2.Gulyás Gábor gazdasági vezető ismertette az elmúlt év bevételeit és kiadásait:
Az összegek Ft-ban értendők
2010.01.01-jei nyitó egyenleg:                                                                        554.498,- Ft
2010. évi bevételek:
Tagdíjak                                                                               1.063.250,- Ft
1% adótámogatás                                                                    133.102,- Ft
Önkormányzati támogatás        Vámosszabadi                       350.000,- Ft
                                                  Győr                                        40.000,- Ft
KIM támogatás                                                                       216.000,- Ft
Faluépítő Közösség támogatás                                               100.000,- Ft
Banki kamat                                                                                6.719,- Ft
Összesen:                                                                                                       1.909.071,- Ft
Felhasználható keret összesen:                                                                      2.463.569,- Ft
2010. évi kiadások:
Állami jegy                                                                                61.000,- Ft
Bérleti díj                                                                                    3.000,- Ft
Szakértői díj                                                                              12.500,- Ft
Halasítás                                                                               1.091.500,- Ft
Banki ktg.                                                                                 14.070,- Ft
Ügyviteli szolg.ktg.                                                                   30.000,- Ft
Mg. Szakig. Szerv. Szolg.                                                           1.000,- Ft
Szigetközi tagdíj                                                                         2.400,- Ft
Rendezvények és egyéb anyagok                                           243.865,- Ft
Összesen:                                                                                                       1.459.335,- Ft
2010.12.31-ei záró egyenleg                                                                          1.004.234,- Ft
A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
3. Tervek
Czeglédi Zoltán elmondta, hogy az egyesület vezetőségének terve, hogy a tavalyi évhez hasonlóan tavasszal 100 kg kétnyaras pontyok (30-50 dkg-osok, megjelölve), ősszel pedig 1,5-2 kg-os pontyok kerüljenek telepítésre. Előterjesztette, hogy a horgászegyesületi tavon kerüljön feloldásra 80 cm felett a harcsafogási tilalom, emellett érvényben maradnak a horgászrendben leírtak. A közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
Ezek után ismertette 2011. évre az egyesület terveit:
2011. március 15.                                          Évadnyitó horgászverseny
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny
(gyermek kezdő horgászoknak 8-10)
Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.
2011. május 1. (vasárnap)                             Vámosszabadi?Gomba horgászverseny a helyi
                                                                       tavunkon.
                                                                       7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
                                                                       8-11 verseny
                                                                       A verseny előtt mindenki ellenőrizze a kijelölt                                                                    helyét, ha szükséges, tegye rendbe.
2011. május 8. (vasárnap)                                          Tó takarítása (Föld elrakása, talicskát és lapátot
                                                                                              hozzon mindenki magával)
                                                                                              8.00 találkozó
                                                                                              A töltésen a legelő felől ülőhelyek kerülnek kialakításra. Az út murvázása szükséges. Még szükség van pár teherautó betonra, kizárólag előre egyeztetve lehet lerakni.
2011. május 22. (vasárnap)                            Vámosszabadi falunapra halfogás és tisztítás
                                                                       7.00 találkozó
Ez alkalommal kifogott halakat a horgászengedély hátuljára kell felírni, melyet egy erre kijelölt személy hitelesít.
2011. július közepe                                        Horgásztúra (az elvi jelöltek a közgyűlés után a
vezetőségnél jelentkezhetnek)
2011. július eleje                                            Gyermek horgásztábor (időpont a későbbiekben
lesz egyeztetve)
2011. szeptember eleje                                  Gombai horgászverseny
2011. szeptember 4. (vasárnap)                    Szemétszedés a tó körül
                                                                       8.00 találkozó
2011. szeptember közepe                              Horgászmise
A kerítés építésére eddig összejött 619.500, Ft. Összesen 800.000,- – 1.000.000,- Ft-ra lenne szükség, előtte mindenképpen be kell fejezni a partvédelmet.
A tagbefizetés időpontjai: szeptember 23. péntek 18.00 óra, október 01. szombat 18.00 óra, október 15. szombat 18.00 óra, november 05. szombat 18.00 óra.
A terveket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. Fegyelmi szabályzat megvitatása

A napirendi pontot tervezeti szakaszban a közgyűlés egyhangúlag elnapolta.
Takács Ferenc több javaslatot tett, ill. jelezte, hogy eddigi döntések fellebbezhetőek, mert nem volt érvényes fegyelmi szabályzata az egyesületnek.
Az elnök ehhez kapcsolódva elmondta, hogy 2010-ben fegyelmi vétség miatt történt egy tagkizárás.

5. Egyebek
 
Czeglédi Zoltán megköszönte az önkormányzat támogatását, várhatóan eben az évben is lehet számítani 200.000,- Ft-ra, valamint az 1%-os felajánlásokat. Felvette, hogy a tagfenntartást fizetőknek is rendben kell tartani a területüket, valamint a bekerítésre szánt tagsági díjat is be kell fizetniük. Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
Az elnök tájékoztatást adott a pályázaton nyert összegekről (216.000,- és 40.000,- Ft.), és a már beadott NCA-s pályázatról.
Elmondta, hogy a honlapnak új címe van: www.vamosihorgasz.hu A honlapon 85% szavazott arra, hogy többször kellene ellenőrzést tartani. Külön kérte a tagságot a fokozott figyelemre, a szabálytalankodók figyelmeztetésére, illetve az ellenőr értesítésére.
Változás még, hogy az egyesületnek van könyvelője, aki éves 30.000,- Ft térítés ellenében végzi a könyvelést, ennek finanszírozására pályázat került benyújtásra.
Új fogási naplók lettek kiadva.
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tó északi ( a kávézó vendéglátóhely felőli) partjának bérleti jogviszonya esetlegesen átkerül a kávézó üzemeltetőihez. Ennek egyeztetése folyik a bérbeadó, az egyesület és a vendéglátóhely között. A 3 oldalú tárgyalások alapján az új bérlő nem lesz jogosult a vízterület hasznosítására ill. a halászati jogot sem gyakorolhatja, ugyanakkor a terület rendben tartásáért az új  bérlő felel. A tagság tudomásul vette az új bérlő lehetőségét.
Az elnök elmondta, hogy a tó védelme nagyon fontos, ebben a polgárőrség is segédkezik. 1 hónappal ezelőtt gyanús gépjárműre lettek figyelmesek a tó partján, amelyben feltehetően egy esetleges jövőbeni hallopás érdekében figyelték a tavat. A polgárőrség elől az illetéktelenül ott tartózkodók elmenekültek, későbbi információk szerint elfogták őket, többszörös lopás miatt keresett személyek voltak.
Vámosszabadi, 2011. február 13.