2014 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2014. február 09, 8.30 óra

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám tavaly 68 felnőtt, 2 ifjúsági, 16 gyermek, összesen 86 fő volt.

Idén 69 felnőtt, 1 ifjúsági, 13 gyermek, összesen 83 fő a létszám.

Megjelent: 32 fő felnőtt, 2 gyermek

Az elnök a közgyűlést 8.30-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés ennyi fővel nem határozatképes.

Az elnök 9.00-kor megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó és az alapszabály szerint határozatképessé vált a megjelentek számától függetlenül.

 

A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Oros Pétert és Szabó Attilát javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 

1. Általános beszámoló a 2013. évről

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2013-ban kifogott halak:

Ponty 733 kg 384 db, süllő 20 kg 9 db , amur 92 kg 34 db, kárász-keszeg 10 kg.

Összesen: 855 kg, ami 11,4 kg/fő (gyerek kezdők nélkül)

A telepítés megtörtént. 2013. tavaszán 400 kg ponty került telepítésre. 2013. novemberében előleggel fizetve 790 kg (500,- Ft + ÁFA/kg, 501.650,- Ft), telepítéskor fizetve 1260 kg (530,- Ft + ÁFA/kg, 848.106,- Ft) összesen 2050 kg főként pikkelyes ponty került telepítésre, 1.349.756,- Ft értékben. Minden idők egyik legjobb telepítése, köszönhetően az emelt tagdíjaknak. Az 1%-ból befolyt összeg kicsit emelkedett, 148.464,- Ft volt. A tavalyi évben több volt az olyan horgásztárs, aki egyszer sem horgászott és ezért ebben az évben csak tagfenntartást fizetett, 10-ről 16-ra emelkedett a számuk.

Tó környéki takarítás és szemétszedés megtörtént, egyéni takarítás is többé-kevésbé sikeresnek mondható. A fűnyírás fegyelmezettebb volt, mint az előző években, de azért akadt néhány kivétel.

Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük, bár az időjárás miatt később került rá sor, egyszerre a gombai versennyel. Köszönetet mondott a házastársak által készített süteményekért és Kozma Ferencnek a bor felajánlásáért.

A nemzetközi horgászverseny (Gombával) sikeresen megrendezésre került Gombán is. Hor-gásztábort tartottunk a gyerekeknek, ehhez nyertünk 50e Ft támogatást a Megyei Önkormány-zattól. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos. pl. unoka. Köszönöm a szervezést Oross Péter horgásztársnak.

A horgásztúra nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben újra Mocsa volt a célpont.

Szeptemberben ismét megrendezésre került a Vadász-horgász szentmise. A vadászok, mint főszervezők mellett a Nagybajcsi he , a Győrzámolyi he, a Vámosszabadi he és a nagybajcsi halászok vettek részt a szervezésben. Egyesületünk 15.000,- Ft-tal támogatta a rendezvényt, valamint Kozma Ferenc horgásztársunk bort ajánlott fel.

Megépült a filagória 100% támogatással. A pályázati elszámolás megtörtént, mindent rendben találtak. Körben a lambériát pályázaton kívül oldottuk meg. A lambériát a kivitelező, a festéket a Piktor festékbolt ajánlotta fel, Árkosi László közbenjárására, köszönet nekik. Ezen kívül a kivitelező asztalokat és padokat is ajánlott fel. A festést tagjaink végezték, Árkosi László vezetésével. ( Ódor Gyula, Szokodi László, Klauz Sándor, Oros Péter, Németh Zoltán, Németh István, Czeglédi Kristóf, Alasztics Zsolt) A korlát 2 héten belül készül el az ígéret alapján.

Elkészült a kamerarendszer, villanyunk is lett.

A kerítés beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Egyre inkább szépül a tó. Az elnök kérte a ta-gokat, hogy továbbra is gondoskodjanak arról, hogy gondozott maradjon.

Az Önkormányzattal közösen szervezett halfesztivál rendkívül sikeres volt, minden várakozást felülmúlt. 2 nagy üst halászlét főzött az egyesület. Részben pályázatból, részben Önkormány-zati pénzből valósult meg.

Klauz Sándor 15 kg-os harcsát fogott ? bebizonyosodott, hogy nem csak a horgászok kergetik a pontyokat.

A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

2. Gazdasági beszámoló

Az elnök felkérte Gulyás Gábor gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az elmúlt év főbb gazdasági számait.

Előterjesztésében kéri a tagokat, hogy a 2013 gazdálkodási évről készített beszámolót az alábbiak szerinti főösszegekkel fogadják el, s hagyják jóvá.

2013. évi bevétel összesen: 5.284.009,- Ft

2012. évi áthozat: 523.384,- Ft

Felhasználható összesen: 5.807.393,- Ft

2013. évi kiadások: 3.148.523,- Ft

2013. évi ingatlan (filagória): 2.475.866,- Ft

2013. évi kiadás összesen: 5.624.389,- Ft

2013. évi maradvány összeg: 183.004,- Ft

A jelentős pénzmozgás a filagória és a halfesztivál pályázatából adódik, melyeket az Önkormányzat előfinanszírozott.

A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta.

3.napirendi pont: Az egyesület vezető tisztségviselőinek választása

Az egyesület elnöke jelölte Takács Ferenc, Bellovicz László és Szabó Attila horgásztársakat a választási bizottságban való részvételre. A jelölést mindannyian elfogadták. Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag megszavazta a választási bizottság tagjait, Takács Ferenc vezetésével.

5 perc szünet állt a bizottság és horgásztársak rendelkezésére jelöltek állítására.

A gazdasági vezető személyére egy jelölés érkezett, Gulyás Gábor személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a gazdasági vezető személyére Gulyás Gábort. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

A titkár személyére egy jelölés érkezett, Klauz Sándor személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a titkár személyére Klauz Sándort. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

Az elnök személyére egy jelölés érkezett, Czeglédi Zoltán személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a elnök személyére Czeglédi Zoltánt. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

A társadalmi halőr személyére egy jelölés érkezett, Oros Péter személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a társadalmi halőr személyére Oros Pétert. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

A fegyelmi bizottság elnökére egy jelölés érkezett, Németh Zoltán személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság elnökére Németh Zoltánt. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

A fegyelmi bizottság egyik tagjának Alasztics Zsolt került jelölésre, aki a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság egyik tagjának Alasztics Zsoltot. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

A fegyelmi bizottság másik tagjának Szűcs Imre került jelölésre, aki a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság másik tagjának Szűcs Imrét. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

A felügyelő bizottság elnökére egy jelölés érkezett, Lázár Géza személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a felügyelő bizottság elnökére Lázár Gézát. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

A felügyelő bizottság egyik tagjának Kozma Ferenc került jelölésre, aki a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a felügyelő bizottság egyik tagjának Kozma Ferencet. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

A felügyelő bizottság másik tagjának Szabó Attila került jelölésre, aki a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta. Takács Ferenc szavazásra jelölte a felügyelő bizottság másik tagjának Szabó Attilát. A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.

4. napirendi pont: Az új halgazdálkodási törvény és annak hatásainak ismertetése egyesületünkre nézve. Döntés a MOHOSZ-ba történő belépésről.

Az elnök tájékoztatta a tagokat a törvényi változásokról és annak hatásairól, kiemelve az egyesületre fokozottan vonatkozó szabályváltozásokat. Az új fogási napló kitöltését ismertette.

A közgyűlés a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Czeglédi Zoltán elmondta továbbá, hogy állami jegyet különben nem lehet értékesíteni, ezért szükséges belépni a MOHOSZBA. Ellenkező esetben az egyesület ellehetetlenül. Ezután a belépést szavazásra tette fel.

A közgyűlés 2 fő ellenszavazattal a MOHOSZ-ba történő belépést elfogadta.

A csatlakozás elfogadása után a MOHOSZ közgyűlésére a küldött egyhangú kiválasztására és megszavazására is sor került Czeglédi Zoltán személyében.

5. napirendi pont: Tervek

Az elnök elmondta, hogy a növekvő halárak, és a csökkenő aktív tagok ellenére is fenn kell tartani a telepítés mennyiségét. Bevételek tagdíjakból, 1%-ból és támogatásból származnak. Az aktív tagok száma csökken, a Konkoord Kft az ettől az évtől nem támogatja az egyesületet. Emiatt másik támogatót kell találni, de ez egyre nehezebb ebben a gazdasági helyzetben. A filagória megépülésével egy kis rendezvényhelyszín alakult ki, így pl. egy céges családi napot el lehet tölteni a tóparton. Van egy lehetséges támogató a Rába Front Kft személyében, melynek középvezetője Németh Gergely vámosszabadi horgásztárs. A létesítmények használatát (előre egyeztetett időpontban) biztosítjuk cserébe a támogatásért. Ill. a cég 5 db horgászengedélyt vásárol dolgozói részére pártolói tagsággal mindösszesen 250.000,- Ft értékben.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az elnök elmondta, hogy pontytelepítésre kerül sor ősszel. Szintén az őszi telepítéssel egy időben keszeg is kerül telepítésre, melyre a támogatás ad lehetőséget -erről döntött 3 ellenszavazattal a közgyűlés.

Valószínűleg május 24-én lesz a falunap, halászlét főz az egyesület, ehhez a halat az Önkor-mányzat biztosítja. A halfesztivál is szerepel a tervek között, megszervezése több civil szerve-zettel karöltve és pályázatok benyújtásával történne. Ebben az Önkormányzat is támogatja az egyesületet.

Czeglédi Zoltán elmondta, hogy jó lenne egy bográcshelyet, grillsütőt kialakítani, ehhez téglára ill. kőműves munkára lenne szükség.

2014 évi engedélyek átvétele:

2014. február 28-án pénteken 18.00 órától a polgárőr irodában lesz, vagy az évadnyitó verseny előtt.

 

Évadnyitó horgászverseny

2014. március 15  szombat

7-7.30- ig találkozó

7.30 sorsolás

8-11 verseny

( gyermek kezdő horgászoknak 8-10)

Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.

A hideg időben bevált a forraltbor és a tea -Borversenyt szintén hirdetünk ill. lesz körömpörkölt …

Tótakarítás:

2014. április 27  vasárnap 8.00 órakor a Gombai verseny előtt

A kerítés nyomvonalának takarítása. Fontos, hogy az alsó rész ne legyen földben vagy gazban, mert könnyen elrohad. Kapát, ásót és lapátot, nyíróollót, fűrészt hozzon magával mindenki. Fák kivágása, gallyazás.

 

Vámosszabadi Gomba horgászverseny

2014. május 1  csütörtök, a helyi tavunkon.

7-7.30- ig találkozó

7.30 sorsolás

8-11 verseny

 

2014. június 28-29 Gyermektábor

2014. július közepe horgásztúra

2014. szeptember elején Gomba visszavágó

2014. szeptember 7 (vasárnap) 8.00 órakor őszi tereprendezés a tó és a kistó körül

Befizetések:

Első részlet (14.000,- Ft, mely tartalmazza a 2013 évi 2000Ft MOHOSZ tagdíjat is) befizetése és a 2014. évi horgászengedélyek átvétele:

Február 28. péntek 18.00 órakor a polgárőr irodában.

Március 15. szombat az évadnyitó horgászversenyen

Második részlet (12.000,- Ft) befizetése a polgárőr irodában:

Szeptember 26. péntek 18.00 óra

Október 04. szombat 18.00 óra

November 08. szombat 18.00 óra – már 1.000,- Ft késedelmi díjjal növelt összeg

A 2014. évi fogási napló leadása

2015. január 09. péntek 18.00 órától a polgárőr irodában lehetséges átvételi elismervény ellenében az új jogszabályi előírásoknak megfelelően. A leadási határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

2015. Február 08. vasárnap – közgyűlés

A fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

6. napirendi pont : Egyebek

Az elnök megköszönte a támogatást az önkormányzattól, tavaly 150.000 Ft-ot adott, az idei támogatás nem ismert.

Megköszönte továbbá az 1%-ot a felajánlóknak. Kérte, hogy a tagok ezt próbálják ismeretségi körükben is népszerűsíteni.

Dunai engedélyt és töltésjárási engedélyt bizományba lehet hozni, az igényeket előre be kell nyújtani.

Moszkitó elkezdte a part rendbetételét, ehhez szükséges egy háromoldalú megállapodás az önkormányzat, az egyesület és a Moszkitó között. A horgászegyesület, tagjainak egyhangú döntése alapján hozzájárul a Moszkitó felőli két kapu kinyitásához próba időszakra, hogy így a helyi lakosság is sétálhasson a tó teljes kerületén. Ennek egyebek mellett feltétele a kerítés teljes zárttá tétele, az üzemeltetők felelősségvállalása a rend fenntartása tekintetében, és egy kapu reggeli nyitása-esti zárása a kávézó oldalán melyet a kávézó üzemeltetői végeznek. Így válik ellenőrizhetővé a partszakasz. Hozzájárulásunk csupán elvi, nem helyettesíti az Önkor-mányzattal történő megállapodást.

A fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

Vámosszabadi, 2014. február 09

 

Czeglédi Zoltán                       Klauz Sándor

elnök                                            jkv. vezető

 

Oros Péter                                  Szabó Attila

hitelesítő                                     hitelesítő