2016 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2016. február 14, 8.30 óra

Jegyzőkönyv

 

amely készült 2016. február 14-én megtartott horgászegyesületi közgyűlésről

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám tavaly 62 felnőtt, 2 ifjúsági, 11 gyermek, összesen 75 fő volt. Idén 61 felnőtt, 6 gyermek, összesen 67 fő a létszám.

Megjelent: 36 fő felnőtt

Az elnök a közgyűlést 8.30-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Németh Zoltánt és Oros Pétert javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 


1. Általános beszámoló a 2015. évről

 

Az elnök beszámolt a taglétszám alakulásáról, 2015-ben a 62 felnőttből 6 fő volt a tagfenntartó, idén a 61 felnőttből szintén 6 fő a tagfenntartó, így az aktív tagok száma 56-ról 55-re csökkent a 2 fő új belépő ellenére is.

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2015-ben kifogott halak:
Ponty 1256 kg 632 db, süllő 20 kg 17 db, amur 209 kg 60 db, kárász-keszeg 61 kg, csuka 7 kg 2 db. Összesen: 1553 kg, ami 24,26 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján.

A telepítés megtörtént.

2015. tavaszán 171.450 Ft értékben, 300 kg keszeg került a tóba.

2015. novemberében összesen 1994 kg 3 nyaras ponty és 325 kg keszeg került telepítésre, 1.546.752,- Ft értékben. Becsatlakoztunk a MOHOSZ beszerzéséhez, vegyesen került a vízbe tükör- és tőponty, az átlagsúly nagyobb, mint az elmúlt években. Mindkét telepítés sikeres volt, elhullást nem tapasztaltunk.

Az 1%-ból befolyt összeg minimálisan csökkent, 119.288,- Ft volt. A tagdíjakból és halasításból az egyesülethez befolyt összeg 1.282.300,- Ft.

Tó környéki takarítás és szemétszedés megtörtént, egyéni takarítás is többé-kevésbé sikeresnek mondható. A kerítés aljának a tisztán tartása különösen fontos. Sajnos vannak foghíjak az elosztott területek között.

 

Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük, a körömpörkölt nagy sikert aratott. Köszönet a polgárőröknek a főzésért.

A gombaiakkal tartott verseny nagyon hideg és esős időben volt, de a szokásosan jó hangulatot ez sem tudta elrontani. Megköszönte a süteménysütést az asszonyoknak és a bor felajánlását a horgásztársaknak.

A nemzetközi horgászverseny sikeresen megrendezésre került Gombán is.

Horgásztábort tartottunk a gyerekeknek, ehhez nyertünk 40.000,- Ft támogatást a Megyei Önkormányzattól. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos. pl. unoka. Köszönet a szervezésért Oros Péter horgásztársnak, és Méri Attilának a pályázatban való segítségért.

 

A horgásztúra szokásosan nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben új helyszínként Ravazdra mentünk.

 

Az Önkormányzattal és a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesülettel közösen szervezett halfesztivál rendkívül sikeres volt, minden várakozást felülmúlt. Talán a számok sok mindenre rámutatnak: 5 nagy üst halászlé, 200 adag ecetes hal és 80 kg sült keszeg fogyott el. Részben pályázatból, részben támogatóktól, részben Önkormányzati pénzből valósult meg. Az egyesület 2015-ös halfesztiválon elért bevétele 234.000,- Ft volt. Rengeteg munka van mögötte, megköszönte a sok segítséget a horgásztársaknak.

A Moszkitó vendéglő 2015-ben bezárt, a továbbiakban a partszakaszra sem tart igényt, így az újra a gondozásunkba került.

A filagóriára elkészült a ponyva 302.260 Ft összegért, amelyet a két halfesztivál bevételéből (418.474,- Ft) finanszíroztunk. A maradék összeget a kemencére fordítjuk.

A kemence építése elkezdődött, kőműves Fazekas János, a vasmunkát Klauz Sándor végzi. A téglát Csuta Péter, Alasztics Zsolt és Kozma Ferenc ajánlotta fel.

A filagóriához elkészült két ajtó is a Rába Front jóvoltából, köszönet a közreműködését Németh Gergelynek. Ezen felül kapunk asztalokat és padokat is.

A festéshez az alapanyagot ismét a Piktor Kft. biztosította, a munkát Árkosi László szervezte.

 

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.


2. Gazdasági beszámoló

Az elnök felkérte Gulyás   Gábor gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az elmúlt év főbb gazdasági számait, aki a tagság elé terjesztette a 2015. évre vonatkozóan készült egyszerűsített beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését.

Előterjesztésében kérte a tagokat, hogy a 2015. gazdálkodási évről készített beszámolót az alábbiak szerinti főösszegekkel fogadják el és hagyják jóvá.

 

Nyitó egyenlegek:

 

Folyószámla egyenleg 2015.01.01-én                                     564.754,-

Pénztári egyenleg                                                                     -16.652,-

2015.01.01. Ingatlan nettó értéke                                          2.321.026,-

Összesen:                                                                              2.869.128,-

Bevételek:

 

Tagdíjak, jegyértékesítések                                                    1.222.300,-

Szja 1%                                                                                    119.288,-

Takarítás (pótdíj)                                                                        60.000,-

Támogatás

Vsz. önkorm., Rába-Front, GYMS megyei önk.                     740.000,-

Egyéb (halfesztivál, stb?) bevételek                           675.220,-

Megyei Szövetségnek (áll.jegy,tagdíj,töltés közl.,stb)              567.000,-

Összesen                                                                               3.383.808,-

 

Felhasznált keret összesen:

 

Halasítási költség                                                                   1.718.202,-

Állami horg. Jegyek                                                                 567.000,-

Filagória ponyva, plexi                                                             327.365,-

Egyéb anyagi költség                                                               765.149,-

Irodaszer, nyomtatványok                                                            5.320,-

Anyagköltségek összesen:                                                     3.383.036,-

 

Posta ktg                                                                                         490,-

Könyvelési díj                                                                            38.100,-

Egyéb anyagjellegű szolgáltatások                                             18.000,-

Egyéb igénybe vett szolgáltatás( halfesztivál zene)                138.900,-

Igénybe vett szolgáltatások költségei:                           195.490,-

 

Banki ktg                                                                                  15.389,-

Egyéb szolgáltatási költségek                                       15.389,-

 

2015. évi összes költség                                                        3.593.915,-

                                                          

 

Terv szerinti értékcsökkenés ingatlan                        154.840,-

Értékcsökkenési leírás                                               154.840,-

 

2015. évi összes költség                                                        3.593.915,-

2015.12.31-én maradvány                                                     – 210.107,-

 

2015. évi maradvány  – 210.107,-

2015. nyitó bank                    564.754,-

2015. nyitó pénztár                 – 16.652,-

 

ÖSSZESEN:                          337.995.-

 

2015.01.01 nyitó banki egyenleg                                             564.754,-

                   nyitó pénztár                                                          -16.652,-

2015. évi bevételek                                                               3.383.808,-

2015. évi elszámolt költségek            3.593.915,-

                                                                                             

2015.12.31 maradvány                                                          337.995,-

 

2015. évi záró összegek:

 

Banki egyenleg 2015.12.31:                          412.432,-

Pénztár:                                                                     0,-

2015. tagi kölcsön:                                         – 74.437,-

Pénzügyi egyenleg:                                                                  337.995,-

 

2015. évi záró egyenleg :                                                          337.995,-

 

Ingatlan nettó értéke 2015.12.31: (2.321.026,-154.840)   2.166.186,-

2015. évi záró egyenleg (vagyon):                                        2.504.181,-

 

 

 

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

3. napirendi pont: Alapszabály módosítása

 

A PTK jogszabályi változásainak megfelelően az egyesület Alapszabályának a módosítása szükséges.

Az alapszabály jogszabályoknak megfelelő módosítását a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

4. napirendi pont: Tervek

 

Az Önkormányzat 300.000,- Ft-tal, a Konkoord Kft. 120.000,- Ft-tal, a Rába Front Kft. 200.000,- Ft-tal támogatja idén az egyesületet.

 

Az elnök elmondta, hogy idén ősszel ponty és kb 200.000,- Ft értékben keszeg kerül telepítésre.

 

A feltöltött területet a tavaszi tótakarításkor rendbe kell tenni. Szükség esetén területbővítés ebben az irányban lehetséges.

Az önkormányzat pályázatot nyert a halfesztivál rendezésére, ennek keretében a vizesblokk megépítésére elvi lehetőség adott.

2016. évi engedélyek átvétele:

2016. március 03-án csütörtökön 18.00 órától a polgárőr irodában lesz, illetve az évadnyitó verseny előtt a helyszínen.

Évadnyitó horgászverseny

2015. március 13 ? vasárnap

7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny
( gyermek kezdő horgászoknak 8-10)

 

Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.
A hideg időben bevált a forralt bor és a tea, borversenyt szintén meghirdetésre kerül, ill. lesz körömpörkölt ?

 

 

I. tótakarítás:

2016. április 03. vasárnap 8.00 óra

A kerítés nyomvonalának takarítása. Fontos, hogy az alsó rész ne legyen földben vagy gazban, mert könnyen elrohad. Kapát, ásót és lapátot, nyíróollót, fűrészt hozzon magával mindenki.  Fák kivágása, gallyazás. Az új terület rendbetétele és befüvesítése.

 

Vámosszabadi ?Gomba horgászverseny

2016. április 30. szombat, a helyi tavunkon.
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

 

 

Rába Front ? Tűzoltó horgászverseny

2016. május 28. szombat

Ezen a napon tagjainknak tilos a horgászat.

 

Falunap

2016. június 04. szombat

Halászlét főzünk, ehhez a halat az Önkormányzat biztosítja.

 

II. tótakarítás

2016. június 19. vasárnap

Gyerektábor előtt a terület rendbetétele.

 

Gyerektábor

2016. június 25-26. szombat-vasárnap

 

Horgásztúra

2016. július közepe

Előreláthatóan idén is Ravazd lesz a célállomás.

 

Gombai horgászverseny

2016. szeptember elején

 

III. tótakarítás

2016. szeptember 18. vasárnap 8.00 órakor

Őszi tereprendezés a tó és a kistó körül.

 

Halfesztivál

2016. szeptember 24. szombat

 

 

Befizetés és fogási napló leadása:

Polgárőr irodában:

                   Szeptember 23. péntek 18.00 óra

                   Október 15. szombat 18.00 óra

                   November 12. szombat 18.00 óra – már 1.000,- Ft késedelmi díjjal növelt összeg

 

A 2016. évi fogási napló leadása

A befizetéskor, illetve legkésőbb a 2017. január 31-ig lehetséges személyesen. A postaládákba dobott naplóért felelősséget vállalni nem tudunk. A leadási határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése és összesítése is.

 

Közgyűlés

2017. február 12. vasárnap

 

A fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

5. napirendi pont : Egyebek

Az elnök megköszönte a támogatást az önkormányzattól, tavaly 300.000 Ft-ot adott, az idei támogatás is várhatóan ennyi lesz, véglegesen a jövő héten fog eldőlni. Megemlítette, hogy nagyon korrekten és segítőkészen állnak az egyesülethez.

 

Takács Ferenc horgásztárs javasolta, hogy az új belépő horgászok által fizetendő összeg kerüljön megemelésre.

A közgyűlés a javaslatot 6 igen, 1 tartózkodás és 29 nem mellett elutasította.

 

Árkosi László horgásztárs javasolta, hogy a kötelező 2 tótakarításon való részvétel elmulasztásának esetén a fizetendő összeg 4.000,- Ft legyen.

A közgyűlés a javaslatot 5 tartózkodás és 3 ellenszavazat mellett elfogadta.

Oros Péter horgásztárs javasolta, hogy a kifogott és elvihető ponty méretkorlátozása 70 cm-ben legyen maximalizálva, az ennél nagyobb halat kíméletesen vissza kell engedni a tóba.

A közgyűlés a javaslatot 2 tartózkodás és 5 ellenszavazat mellett elfogadta.

 

Megköszönte továbbá az 1%-ot a felajánlóknak. Kérte, hogy a tagok ezt próbálják ismeretségi körükben is népszerűsíteni.

 

Facebook oldala is van az egyesületnek, az új információk ott is elérhetők.

 

 

Vámosszabadi, 2016. február 14.

                               Czeglédi Zoltán                                                                Klauz Sándor

                               elnök                                                                                   jkv. vezető

                               Németh Zoltán                                                                Oros Péter

                               hitelesítő                                                                            hitelesítő