Halgazdálkodási terv 2023-2027

Vámosszabadi Községi Horgász Egyesület

halgazdálkodási terve

2023-2027.

 

 

1.Halgazdálkodási vízterület neve:

helyrajzi száma: 0174/b

víztérkódja:08-238-1-1

térmértéke (ha):3ha

tulajdonosa: Vámosszabadi Község Önkormányzata

haszonbérleti szerződés időtartama:2012.02.09-2032.02.08

 

2. Halgazdálkodásra jogosult adatai (név, cím vagy székhely):

Községi Horgászegyesület Vámosszabadi

9061 Vámosszabadi Szabadi út 57

adószáma:18529430-1-08

3. Hasznosítási célok:

A ?Vámosszabadi kavicsbányató? halászati hasznosításának elsődleges célja az, hogy a tagok részére biztosítsuk a sikeres halfogás feltételeit, valamint hozzátartozóik, vendégeik és a település lakosai számára a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges környezetet. Ezen cél érdekében  parkosított és pihenésre alkalmas környezetet kívánunk teremteni. Tervszerű és kontrollált halasítást kívánunk folytatni, úgy hogy egyidejűleg a víz minősége ne romoljon, állapotát megóvjuk, sőt azon javíthassunk.

 

4. Alkalmazható horgászati, halászati eszközök, módszerek:

A vízen kizárólag horgászati tevékenység folytatható. Önálló halászati tevékenységet nem kívánunk folytatni.

5. Évenkénti haltelepítési adatok (halfaj, korosztály szerint megosztva):

Halfaj                              Korosztály                   haltelepítési   kötelezettség

                                                                                     db-ban                   kg-ban

Ponty                     3nyaras                  750              1500

Figyelembe véve a bányató vízállási és vízminőségi viszonyait, illetve az egyes halfajok beszerezhetőségét az évenkénti mennyiségektől az alábbi szabályok szerint lehet eltérni:

      az adott évben elmaradt telepítés a következő évben pótolható, az évenkénti előírásoknak a tervezési időszak 5 évének átlagában kell megfelelni;

      a tervezett halfajokból a vállalt halmennyiségeken felül – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával – többlet halkihelyezések is végezhetők;

      az anyagi és beszerzési lehetőségek figyelembevételével keszeg telepítés is végezhető

 

6. Tervezett intézkedések (halállomány védelme, etetés, vízinövényzet és viziállat- állomány fenntartása, kíméleti területek kijelölése, nem őshonos invazív fajok visszaszorítása):

70cm-él nagyobb pontyot köteles a horgász visszaengedni. A tó egy részében kíméleti terület került kiépítésre. Ezen szakaszon egész évben tilos a horgászat. Törpeharcsát visszadobni szigorúan tilos.

 

7. Halgazdálkodási vízterület őrzés adatai (módja, halőrök létszáma):

A terület és a halállomány őrzése valamennyi tag részére kötelezően előírt feladat, a kötelező társadalmi munka része. Miután az egyesület (tulajdonosi közösség) létszáma kicsi 60-80 fő- így az illetéktelenek, idegenek  felismerése  könnyű feladat. Ezen túl az egyesület 1 fő társadalmi halőr képzését támogatta, akit megbízott a területet őrzésével.

 

8. Területi jegyek adatai (tipusa, tervezett mennyisége):

Az egyesületnek csak helybeli és helybeli érdekeltségű tagjai lehetnek. Az egyesület taglétszáma korlátozott. Az egyesületnek 80 fő felnőtt tagja lehet. Az ifjúsági és gyermek tagok száma nem esik korlátozás alá.

9. Helyi horgászrend (amennyiben a jogszabálytól eltér)

 

A halgazdálkodási terv hatálya: 2023. március 5.- 2027. december 31.