2023 jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése

helye: Vámosszabadi faluház

ideje: 2023. március 5, 8.30 óra

 

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám tavaly 66 felnőtt, 1 ifjúsági, összesen 67 fő volt. Idén 67 felnőtt, 2 ifjúsági, összesen 69 fő a létszám.

Megjelent: 33 fő felnőtt és 2 fő ifjúsági

Az elnök a közgyűlést megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

 

A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Németh Zoltánt és Szabó Attilát javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúan elfogadott.

 


1. napirendi pont: Általános beszámoló a 2022. évről

 

Az elnök beszámolt a taglétszám alakulásáról. 2023. évben 67 fő felnőtt (12 fő 70 év feletti, 7 fő tagfenntartó, 2 új tag) és 2 fő ifi, összesen 69 fő.

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2022-ben kifogott halak:
ponty 1284 kg, süllő 5,5 kg, amur 142 kg, kárász 9 kg, keszeg 6,5 kg, csuka 1,5 kg, balin 0,5 kg. Összesen: 1449 kg, ami 23 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján. A tavalyi évben összesen 1818 kg volt az éves fogás, ami 28,85 kg/fő átlagot jelentett.

Sajnos tavasszal nagymértékű elhullás volt, kb 300 kg hal pusztult el. Ez 2022-ben más egyesületeknél, ahol a MOHOSZ-on keresztül történt a telepítés, szintén tapasztalható volt. Ennek oka egy vírus és a gyenge téli időjárás, amihez még az alacsony vízállás is hozzájárult. A tó fertőtlenítése meszezéssel megtörtént. Az elnök felvetette, hogy a továbbiakban az elhullás és a kormoránok intenzív jelenléte miatt a telepítés időpontja tavasszal legyen.

A telepítés megtörtént. 2022. november végén összesen 1500 kg 3 nyaras ponty került a tóba 2.283.750,- Ft értékben. Keszeg nem került telepítésre. A hal ára előző évben 871,- Ft/kg volt, a 2022. őszi telepítéskor szinte a duplája, 1.522,- Ft/kg. A tavaszi halpusztulás miatt új helyről hozták a halat, Százhalombattáról, és nem a MOHOSZ beszerzésen keresztül. Az ár ugyanaz lett volna akkor is.

A 2022-es telepítés eddig sikeresnek volt mondható, elhullás nem tapasztalható.

Az 1%-ból befolyt összeg 209.017,- Ft volt, amely emelkedést jelent az előző évhez képest.

Tó környéki takarítás és szemétszedés megtartásra került, az egyéni takarítás sikeresnek mondható.

 

Az egyesületi horgászverseny rendben lezajlott, a Gombai verseny elmaradt.

 

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő gyermek horgásztábor sikeresen megrendezésre került 2022-ben is. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várnak a szervezők, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos, pl. unoka. Köszönet Oros Péter horgásztársnak a rendezvény szervezéséért.

 

A horgásztúra szokásosan nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben Mocsa volt a célpont. A túrához csatlakozni kívánó minden horgásztársat és családtagjaikat szívesen fogadja az egyesület.

 

Az épület gyakorlatilag elkészült, kisebb munkálatok szükségesek még a befejezéshez. Pályázaton nyert az egyesület 6 MFt-ot, az önkormányzattól kapott 2.992.500,- Ft, amelyet nagyra értékel, e nélkül nem lehetett volna befejezni az épületet.

Minden horgásztársnak megköszönte a segítséget, sokan dolgoztak rajta. A közös munkákon túl voltak, akik egyénileg is jelentős munkát fektettek bele, a vállalkozók akár a kollégáik idejét és munkáját fizetve is. Árkosi László a gipszkartonozást és festést, Koller József a villanyszerelést és Takács Győző a járólapozást vállalta és teljesítette. Dömötör István még csak nem is tagja az egyesületnek, de munkáját felajánlotta és a csőszerelést elvégezte.

Mindenkinek még egyszer megköszönte.

 

A horgászkártyák 2024.01.31-ével lejárnak, a meghosszabbításról mindenkinek egyénileg kell gondoskodni, érvényes kártya nélkül nem lehet horgászni.

 

Az elnök javasolta, hogy ettől az évtől december 31-ig lehessen horgászni. A telepítés után mindig legyen 2 hét tilalom, először a 2023. június elejére tervezett telepítés után, illetve 2024-től a tavaszi telepítések után.

 

Az elnök elmondta, hogy újra felveszi az egyesület a kapcsolatot a Gombai baráti társasággal és újra meghívja őket.

 

A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta.


2. napirendi pont: Gazdasági beszámoló

Gulyás Gábor gazdasági vezető ismertette a 2022-es év főbb gazdasági számait és beszámolt az egyesület pénzügyi helyzetéről.

 

Nyitó egyenlegek:

 

Folyószámla egyenleg 2022.01.01-én                                7.277.946,-

Pénztári egyenleg                                                                         5.445,-

Össesen:                                                                                7.283.391.-

 

Bevételek:

 

VSZ HE tagdíjak                                                                     252.250,-

VSZ HE halasítási bevétel                                                   2.175.500,-

Takarítás                                                                                  197.500,-

Szja 1%                                                                                    209,017,-

Megyei Horgász Szövetségnek                                                722.200,-

jutalék                                                                                         19.740,-

töltésközlekedési engedély                                                        34.800,-

 

 

 

Támogatások:

 

VSZ Önkormányzat                                                             2.992.500,-

Horváth Ilona támogatás                                                              200.000,-

 

2022. évi összes bevétel                                                       6.803.500,-

 

Költségek:

Anyagi költségek:

 

Halasítási költség                                                                  2.307.230,-

Rendezvények költségei                                                          241.419,-

Megyei Horgász Szövetség felé                                               658.875,-

Egyéb költségek (koszorú,tároló doboz, irodaszer,, stb.)       79.445,-

                                                     

Anyagköltségek összesen:                                                    3.286.969,-

 

Szolgáltatási költségek:

 

Posta ktg                                                                                       1070,-

könyvelői díj                                                                              50.000,-

Szolgáltatási díjak                                                                      50.929,-

Banki ktg                                                                                    51.919,-

 

Szolgáltatási költségek összesen                                             153.918,-

Horgászfelszerelés tárolóra elszámolt ráfordítás             7.514.275,-

 

2022. évi összes költség                                                     10.955.162,-

                                                          

2022.12.31-én maradvány                                                   3.131.736,-

 

 

 

ÖSSZESEN:  

 

 

2022.01.01 nyitó banki egyenleg                                         7.277.946,-

                   nyitó pénztár                                                         5.445,-

2022. évi bevételek                                                            6.803.500,-

2022. évi elszámolt költségek           10.955.162,-

                                                                                             

 

2022.12.31 maradvány                                                       3.131.729.-

 

 

2022. évi záró összegek:

 

Banki egyenleg 2021.12.31:                                                   2.663.010,-

Pénztár:                                                                                    468.726,-

Pénzügyi egyenleg:                                                               3.131.729,-

                                                                                             

2022. évi záró egyenleg :                                                       3.131.729,-

 

 

Szabó Attila elmondta, hogy a pénzügyi elszámolást a horgászegyesület Felügyelő Bizottsága ellenőrizte, az ellenőrzés során mindent rendben talált.

 

A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

 


3. napirendi pont: Halgazdálkodási terv

 

Az elnök a következő 4 évre vonatkozó halgazdálkodási tervet ismertette, amely szerint az évi telepítési mennyiség minimum 15 mázsa ponty.

A közgyűlés a tervet egy tartózkodás mellett elfogadott.

 

 

4. napirendi pont: Tervek

 

Az elnök elmondta, hogy az önkormányzattól erre az évre összesen 900.000,- Ft támogatást kért, még nem született az odaítélésről döntés. A Rába Front Kft. nevében Horváth Ilona 200.000,- Ft-ot ajánlott fel az egyesület részére. 2024-es szezonra a telepítést 2024. tavaszára kell időzíteni, lehetőség szerint akkor is ponty, minimális amur és keszeg kerül majd telepítésre. Ennek kapcsán a horgászati szezon ettől az évtől a békés halakra is december 31-ig fog tartani.

Fentieket a közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

A tóparti tároló épület 2023-ban elkészül.

Befizetés és fogási napló leadása:

Az új tóparti épületben szeptember végén lesz az első időpont, ezt követően még két alkalommal lesz rá lehetőség. A pontos időpontokról értesítést kap a tagság.

                  

A 2023. évi fogási napló leadása

A dunai jeggyel nem rendelkezők lehetőleg 2023.12.31-ig, a Dunán is horgászók 2024.01.31-ig. A határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

 

A horgászidény március 18-án, az egyesületi horgászversennyel kezdődik. A további tervekben szerepel 3 alkalommal közös tótakarítás, április, július és szeptember hónapokban, pontos dátum a későbbiekben lesz kijelölve. A tervekben szerepel a gyerektábor június 24-25-én és a horgásztúra is. Az időpontok később lesznek véglegesítve.

Taggyűlés:   2024. március 31. vasárnap

 

A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

5. napirendi pont : Egyebek

Az elnök elmondta, hogy az év során fegyelmi döntést igénylő kihágás nem történt.

Felhívta nyomatékosan a figyelmet arra, hogy a szemetesekbe ne kerüljön szemét, felkérte a tagokat ennek betartására.

Elmondta, hogy nagyon sok volt a szemetelés, a filagória épületében tárolt vödrök és gázpalack eltűnt.

A tótakarítások során a fákat és bokrokat nagyobb mértékben vissza kell vágni, az elkorhadt, elszáradt és szél által letört ágakat el kell távolítani.

Tájékoztatta a tagokat a tóparton élő hód és a kormoránok által okozott károkról.

Horgászrendi változás a szürkeharcsa horgászatával kapcsolatban, hogy a tavon a tilalmi időszak alatt kifogott bármilyen méretű harcsa nem vihető el, vissza kell engedni.

2023. évtől a horgászati szezon a telepítés eltolódása miatt december 31-ig fog tartani.

2023-től az egyesület minden tagjának 3.000,- Ft tagsági díjat, 40.000,- Ft halasítási díjat, valamint az állami jegyet és a Mohosz tagdíjat kell megfizetnie. Új belépőnek fentieken kívül még egy halasítási díjat meg kell fizetnie. A díjak megfizetése egy részletben történik, pótdíj mentesen a tárgyévet megelőző év október 31-ig lehetséges. Tagjaink késedelmes fizetés esetén novemberben 2.000,- Ft, decemberben 5.000,- Ft, januárban 10.000,- Ft pótdíjat kötelesek fizetni. Amennyiben a tag tárgyév január 31-ig sem rendezi tagsági és egyéb díjait, úgy a vezetőség fegyelmi eljárás lefolytatása a tagsági jogviszonyt eltörli, az egyesületbe kizárólag új tagként van lehetősége belépni.

 

Fentieket a közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

 

Vámosszabadi, 2023. március 05.

                              Czeglédi Zoltán                                                             Klauz Sándor

                              elnök                                                                               jkv. vezető

                              Németh Zoltán                                                             Szabó Attila

                              hitelesítő                                                                        hitelesítő