Horgászrend

Horgászrend 2023-tól

A VÁMOSSZABADI KÖZSÉGI HORGÁSZEGYESÜLET VÍZÉN (A tavunk víztérkódja:08-238-1-1)

A Helyi horgászrend a területi jegy elidegeníthetetlen része.

Tilalmi idők: A horgászidény március 18-vel kezdődik, és vagy az őszi telepítés napján, de legkésőbb december 31-én fejeződik be.

Rabló halakra – csuka, süllő – május 01-től december 31-ig lehet horgászni, pergetés is megengedett. Harcsa tilalmi ideje 05.02-06.15. Dévérkeszegre május 31-ig tilos a horgászat. A fenti időszakokon túl tilos a tavon a horgászat. A halfogási célú szonárhasználat tilos!

A napi horgászat 0-24 óráig tart (éjszaka a horgász köteles jól láthatóan kivilágítani horgászhelyét)

 Méretkorlátozások a tavunkon: Amur 40 cm, Ponty min.30 cm és max. 70cm, Csuka 40 cm, Balin 40 cm, Harcsa 60cm, Süllő 35cm. Törpeharcsa visszadobása szigorúan tilos!

Pergetés megengedett, viszont a horgásznak pergetés közben is ki kell világítania magát.

A hal hosszának mérése:

A haltest hossza alatt az orrcsúcsától a farokúszó tövéig mért távolságot kell érteni.

Mennyiségi korlátozások:

Felnőttek esetén Napi  Heti Évi
  Méretkorlátozás alá eső halakból 2 db május utolsó vasárnapjáig 2db, utána 4 db 30 db
 Kárászból 5 kg 5 kg 10 kg
Egyéb halfajtákból 5 kg 5 kg 10 kg
Ragadozó halakból 2 db 4 db 4 db
Harcsából 2db
Ifjúságiak és Gyermek haladók Napi  Heti Évi
Méretkorlátozás alá eső halakból 1 db 2 db 15 db
 Kárászból 5 kg 5 kg 10 kg
Egyéb halfajtákból 5 kg 5 kg 10 kg
Ragadozó halakból 1 db 2 db 2 db
Harcsából 2db
Gyermek (kezdő) Napi Heti Évi
 Kárászból 2 kg 5 kg 10 kg
Egyéb halfajtákból 2 kg 5 kg 10 kg

A ragadozó halak horgászatára a 30 db méretkorlátozás alá eső hal megfogása után is lehetőség van. Ebben az esetben csak ragadozó halas és csalihal fogására alkalmas (spiccbot) készség lehet a horgásznál.

Gyermek (kezdő): Méretkorlátozás alá eső halat nem foghat ki, ill. a megfogás esetén azt vissza kell dobni. 1 db horgászbottal , azon 1 db horoggal úszós készséggel horgászhat egy időben. Kizárólag felnőtt kíséretében horgászhat!

Gyermek haladó: 1 db horgászbottal , 1 db horoggal horgászhat egy időben. Kizárólag felnőtt kíséretében horgászhat!

Ifjúsági: 1 db horgászbottal , 2 db horoggal horgászhat egy időben

Felnőtt: 2 db horgászbottal, 2-2 db horoggal horgászhat egy időben

A megváltozott előírások alapján a horgászat megkezdését rögzíteni kell az állami fogási naplóban az aznapi dátum megjelölésével.

Minden horgász kötelessége a méretkorlátozás alá eső hal megfogását azonnal bejegyezni a fogási napló megfelelő rovatába.  

A halak cserélgetése tilos!

Kárász és egyéb halfajták esetében a horgászat befejezésekor kell a megfogott mennyiséget beírni (kg-ban, 0,5 kg-os pontossággal, becsült tömeg esetén 0,5 kg -nál nagyobb eltérést nem tudnak ellenőreink elfogadni)

Év végén a fogási napló arra kijelölt rovatába összesítve be kell írni az egész évben fogott halmennyiségeket fajtánként, majd a fogási naplót le kell adni 2024.02.28-ig.

Horgászat csak partról történhet, minden vízi jármű használata tilos. Etetőkosár használata megengedett.

Bérelt helyek nincsenek, érkezés sorrendjében foglalhat helyet mindenki úgy, hogy az a szomszédját ne zavarja. (És az íratlan horgászetikát figyelembe véve.)

Felnőtt horgász 2 db méretkorlátozás alá eső hal megfogása után be kell fejezze a horgászatot!

Ifjúsági és gyermek haladó horgász 1 db méretkorlátozás alá eső hal megfogása után be kell fejezze a horgászatot!

Gyermek horgász 1 kg hal megfogása után be kell fejezze a horgászatot!

A horgász a bevetett készségtől csak annyira távolodhat el, hogy a felszerelését lássa és kapás esetén a lehető legrövidebb időn belül bevághasson. Aki látótávolságon kívül a horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni. A horgászat során fogott halat a horgász csak maga mellett tárolhatja.

 • Csendet és nyugalmat kell biztosítani a horgászat közben, kiabálás, hangoskodás, megbotránkoztató beszédstílus, technikai eszközös hangos működtetése (elektromos kapásjelző, rádió, telefon, stb.) TILOS.
 • Horgászatkor nem hagyhatunk szemetet. A környezetünket a horgászat alatt is tisztán kell tartani, és a horgászat befejezése után szemét otthagyása nélkül hagyjuk el a horgászhelyet. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS.
 • A később jövő az ott tartózkodó horgászt nem zavarhatja, közvetlen mellé nem ülhet le horgászni. Ha valaki halat akaszt, a mellette lévőnek ki kell vennie a szerelékét a hal megszákolásáig.
 • Amennyiben több méreten aluli vagy nem fogható hal akad a horogra, a horgászhelyet meg kell változtatni.
 • A törvény alapján a horgászhelyről történő távozás előtt a méretkorlátozás alá eső és elvinni kívánt halakat humánusan le kell ölni!
 • A növényzet kivágása, a part megbontása TILOS. Fát vagy bokrot kivágni csak a vezetőség hozzájárulásával lehet.
 • A törvény előírja az invazív halak (törpeharcsa) ritkítását és elszaporodásának megakadályozását. Ehhez a törpeharcsa varsa használata engedélyezett tavunkon.
 • A tó környékének tisztán tartása évente három alkalommal történik társadalmi munkában. Aki évente legalább kétszer nem jelenik meg, úgy az 5.000 Ft/alkalommal megválthatja a részvételét. A következő évi területi engedély kizárólag a fentiek teljesülése esetén adható ki! Minden horgásztárs feladata a rá kiosztott partszakasz egész éves tisztán tartása, kaszálása, abban az esetben is, ha csak tagfenntartást fizet. A Vezetőség havi rendszeres ellenőrzést végez. Amennyiben jelentősen elhanyagolt a partszakasz, alkalmanként 2.500Ft büntetést köteles a tag megfizetni.
 • Az egyesületbe rendes tagnak 3.000Ft tagsági díjat, 40.000Ft halasítási díjat, valamint az állami jegyet és a Mohosz tagdíjat (felnőttnek belépéskor + halasítási díjat) kell megfizetnie. A díjak megfizetése egy részletben történik, pótdíj mentesen a tárgyévet megelőző év október 31-ig lehetséges.  Tagjaink késedelmes fizetés esetén novemberben 2.000Ft, decemberben 5.000Ft, januárban 10.000Ft pótdíjat kötelesek fizetni. Amennyiben a tag tárgyév január 31-ig sem rendezi tagsági és egyéb díjait, úgy a Vezetőség a Fegyelmi Bizottságnál fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi. Amennyiben a Fegyelmi eljárás eredménye a tagsági jogviszony eltörlése, az egyesületbe kizárólag új tagként van lehetősége belépnie.
 • Az ifjúsági és gyermek haladó- (az ifjúságival megegyező áron és feltételekkel kerül kibocsátásra az engedély, viszont csak felnőtt kíséretében horgászhat a gyermekhorgász. Kiváltására 14 éves korig van lehetőség). Gyermek horgász 1000Ft tagsági díjat fizet.
 • A belépéskori halasítási díjat nem kell fizetnie annak az ifjúsági horgásznak, aki min. 3 évet (közvetlenül az ifjúsági kategóriába kerülés előtti években) gyermekhorgászként már tagja volt az egyesületnek ill. annak a felnőtt horgásznak, aki   ifjúsági horgászként már megfizette (vagy felmentést kapott alóla) a belépési halasítási díjat. Betegség vagy igazolt kiküldetés/távollét miatti szüneteltetés esetén a tagsági viszony fenntartható a tagdíj fizetésével (halasítási díj fizetése nem szükséges).
 • Tagfenntartás esetén a halasítási díjon kívül minden egyéb költség megfizetése, a takarításokon való részvétel, ill. a kijelölt rész takarítása is kötelező.
 • Lehetőség van napijegyes horgászatra. Kizárólag valamely horgász tag igényelhet, egyszerre max. 3 fő részére. Díja:2.500Ft/nap. Horgászni a tagra vonatkozó szabályok szerint lehet. Halat kizárólag a tag vihet el, a normál esetben engedélyezett napi mennyiségben.
 • Horgásztavunk kavicsbánya-tó, ezért a vezetőség felhívja a figyelmet, hogy a vízpart meredek. Úgy foglaljunk helyet, hogy baleset ne következzen be.