2019 Jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése

helye: Vámosszabadi faluház

ideje: 2019. március 3, 8.30 óra

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám tavaly 62 felnőtt,

2 ifjúsági, 11 gyermek, összesen 75 fő volt. Idén 57 felnőtt, 2 ifjúsági, 1 gyermek, összesen 60 fő a létszám.

Megjelent: 32 fő felnőtt

Az elnök a közgyűlést 8.30-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Oros Pétert és Árkosi Lászlót javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 

1. Általános beszámoló a 2018. évről

Az elnök beszámolt a taglétszám alakulásáról. Új belépő 3 fő volt, 2 fő kilépett az egyesületből, illetve sajnos 3 fő elhunyt.

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2018-ban kifogott halak:

Ponty 1344 kg 676 db, süllő 10,5 kg 9 db, amur 156,5 kg 39 db, kárász-keszeg 95,5 kg, harcsa 31 kg 4 db. Összesen: 1637,5 kg, ami 25,58 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján.

A telepítés megtörtént. 2018. novemberében összesen 2020 kg 3 nyaras ponty és 320 kg keszeg került telepítésre, 1.622.671,- Ft értékben.

Becsatlakoztunk a MOHOSZ beszerzéséhez, vegyesen került a vízbe tükör- és tőponty, az átlagsúly 2 kg körüli. A keszegek kisebbek mint ez előző évben. Mindkét telepítés sikeres volt, elhullást nem tapasztaltunk.

Az 1%-ból befolyt összeg csökkent, 79.866,- Ft volt (előző évben 121.024,- Ft volt).

Tó környéki takarítás és szemétszedés megtörtént, egyéni takarítás is többé-kevésbé sikeresnek mondható. Sajnos egyre többen nem vesznek részt a tótakarításon, 84.000,- Ft büntetést fizettek összegen.

Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük, a pörkölt nagy sikert aratott. Köszö-net Attilának a főzésért.

A gombaiakkal tartott verseny szintén jó időjárásban volt. Megköszönte a süteménysütést az asszonyoknak és a bor felajánlását a horgásztársaknak.

A nemzetközi horgászverseny sikeresen megrendezésre került Gombán is.

Horgásztábort 2018-ban is tartottunk a gyerekeknek. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos. pl. unoka. Köszönet a szervezésért Oros Péter horgásztársnak.

A horgásztúra szokásosan nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben Szerecsenybe, a Patkó-tóhoz mentünk.

Az Önkormányzattal közösen szervezett halfesztivál sajnos esős időszakra esett. Ennek elle-nére minimális mennyiségű étel maradt csak meg. Talán a számok sok mindenre rámutatnak: csak 2 nagy üst halászlét főztünk, ugyanakkor a Vidra csárda biztosította a többi halászlét. 90 kg sült hekk és 75 kg pisztráng fogyott el. Rengeteg munka van mögötte, köszönöm a sok segítséget a horgásztársaknak.

A horgásztáborra nyertünk 50.000,- Ft-ot a Megyei Önkormányzattól. Méri Attilának köszönjük a pályázatban való segítséget.

A vízjogi engedélyt megkaptuk, köszönet érte az önkormányzatnak és Ambrus Gellért polgármesternek.

A horgásztónál kiépítésre kerülő vizesblokk a tavaszi időszakban készül el.

A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

2. Gazdasági beszámoló

Gulyás Gábor gazdasági vezető előterjesztésében kérte a tagokat, hogy a 2018. gazdálkodási évről készített beszámolót az alábbiak szerinti főösszegekkel fogadják el és hagyják jóvá.

Nyitó egyenlegek:

Folyószámla egyenleg 2018.01.01-én 55..363,-

Pénztári egyenleg 192.821,-

Összesen: 248.184,-

Bevételek:

VSZ HE tagdíjak 224.250,-

VSZ HE halasítási díjak 995.750,-

Társadalmi munka megváltás, késedelmi díjak 84.000,-

Szja 1% 79.866,-

Megyei Horgász Szövetségnek 621.100,-

Támogatások:

VSZ Önkormányzat., Rába-Front, GYMS megyei önk. 450.000,-

Rába-Front támogatás 200.000,-

GYMS megyei önkormányzat támogatása 50.000.-

2018. évi összes bevétel 2.704.966,-

Költségek:

Anyagi költségek:

Halasítási költség 1.622.670,-

Horgászversenyek költségei 88.395,-

Rendezvények költségei 354.621,-

Megyei Horgász Szövetség felé 641.100,-

Egyéb költségek (gyomirtó, festék, irodaszer,koszorú, stb..) 36.469,-

Anyagköltségek összesen: 2.743.255,-

Szolgáltatási költségek:

Posta ktg 480,-

Könyvelési díj 50.000,-

Szigetköz Moson sik 4.800,-

Ponty tilalom kérelem díja 2.000,-

Honlap díja 14.859,-

Vízminőségi vizsgálat díja 15.100,-

Banki ktg 13.774,-

Szolgáltatási költségek összesen 101.013,-

2018. évi összes költség 2.844.268,-

2018.12.31-én maradvány – 139.302,-

2018. évi maradvány – 139.302,-

2018. nyitó bank 55.363,-

2018. nyitó pénztár 192.821,-

ÖSSZESEN: 108.882.

 

2018.01.01 nyitó banki egyenleg 55.363,-

nyitó pénztár 192.821,-

2018. évi bevételek 2.704.966,-

2018. évi elszámolt költségek 2.844.268,-

2018.12.31 maradvány 108.882.-

2018. évi záró összegek:

Banki egyenleg 2018.12.31: 41.747,-

Pénztár: 67.135,-

Pénzügyi egyenleg: 108.882.-

2018. évi záró egyenleg : 108.882.-

A beszámolót a közgyűlés egy fő tartózkodása mellett elfogadta.

Az elnök felkérte Takács Ferencet, hogy ismertesse észrevételeit a 2018. évi gazdálkodás ellenőrzéséről.

Takács Ferenc elmondta, hogy a pénzügyi elszámolást a horgászegyesület Felügyelő Bizottsága ellenőrizte, az ellenőrzés során mindent rendben talált.

Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: Tervek

Az elnök elmondta, hogy az Önkormányzat 723.000,- Ft-tal és a Rába Front Kft. 200.000,- Ft-tal támogatja idén az egyesületet, valamint hogy idén ősszel ponty, minimális amúr és kb 200.000,- Ft értékben keszeg kerül telepítésre. Az eseménynaptár újra megtalálható lesz a pavilonban.

-2019. évi engedélyek átvétele:

2019. március 06-án pénteken 18.00 órától a polgárőr irodában lesz, illetve az évadnyitó verseny előtt a helyszínen.

-Évadnyitó horgászverseny 2019. március 15. péntek

7-7.30- ig találkozó

7.30 sorsolás

8-11 verseny

Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.

A hideg időben bevált a forralt bor és a tea, illetve idén is lesz ebéd …

-I. tótakarítás: 2019. április 14. vasárnap 8.00 óra

A kerítés nyomvonalának takarítása. Fontos, hogy az alsó rész ne legyen földben vagy gazban, mert könnyen elrohad. Kapát, ásót és lapátot, nyíróollót, fűrészt hozzon magával mindenki. Fák kivágása, gallyazás. Padok, filagória festése.

-Vámosszabadi -Gomba horgászverseny  2019. április 27. szombat, a helyi tavunkon.

7-7.30- ig találkozó

7.30 sorsolás

8-11 verseny

-Falunap  2019. május 25.

Halászlét főzünk, ehhez a halat az Önkormányzat biztosítja.

-II. tótakarítás 2019. június 16. vasárnap

Gyerektábor előtt a terület rendbetétele.

-Gyerektábor  2019. június 22-23. szombat-vasárnap

-Horgásztúra 2019. július 5-6-7.

– 25 éves jubileumi rendezvény 2019. július 20. szombat

-Gombai horgászverseny  2019. szeptember 14. (még egyeztetve)

 

-III. tótakarítás

2019. szeptember 15. vasárnap 8.00 órakor

 

-Halfesztivál

2019. szeptember 21. szombat

 

-Befizetés és fogási napló leadása a polgárőr irodában:

Szeptember 20. péntek 18.00 óra

Október 12. szombat 18.00 óra

November 2. szombat 18.00 óra – már 1.000,- Ft késedelmi díjjal növelt összeg

 

-A 2019. évi fogási napló leadása

A dunai jeggyel nem rendelkezők 2018.12.31-ig, a Dunán is horgászók 2020.01.31-ig. A gazdasági vezető kérte a határidők pontos betartását és a fogási naplók időben történő leadását. A határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

 

-Közgyűlés

2020. március 01. vasárnap

A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

4. napirendi pont : Döntést igénylő ügyek

Takács Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy a pénzügyi ellenőrzés során kiderült, hogy a 2018. évi kiadások meghaladták a bevételt, emiatt két javaslatot terjesztett elő.

Az első alapján kb 3-4 mázsa hallal kevesebb kerülne telepítésre és a fogható darabszám 25-re csökkenne.

A második javaslat szerint a halasítási díj kerül növelésre 4.500,- Ft-tal, így az éves befizetés díja 28.500,- Ft-ra emelkedik.

A közgyűlés a második javaslatot fogadta el egy tartózkodás mellett.

Takács Ferenc elmondta továbbá, hogy a törvényi változások miatt a horgászrendet ki kell bővíteni az alábbi módosításokkal:

A ragadozó halak horgászatára a 30 db méretkorlátozás alá eső hal megfogása után is lehetőség van. Ebben az esetben csak ragadozó halas és csalihal fogására alkalmas (spiccbot) készség lehet a horgásznál. FONTOS: Nem lehet más vízterületből származó csalihalat használni.

A módosítást a közgyűlés 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.

A horgászrendnek tartalmaznia kell az horgászat etika szabályait, amelyek a következők:

A horgász a bevetett készségtől csak annyira távolodhat el, hogy a felszerelését lássa és kapás esetén a lehető legrövidebb időn belül bevághasson. Aki látótávolságon kívül a horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni. A horgászat során fogott halat a horgász csak maga mellett tárolhatja.

Csendet és nyugalmat kell biztosítani a horgászat közben, kiabálás, hangoskodás, megbotránkoztató beszédstílus, technikai eszközös hangos működtetése (elektromos kapásjelző, rádió, telefon, stb.) TILOS.

Horgászatkor nem hagyhatunk szemetet. A környezetünket a horgászat alatt is tisztán kell tartani, és a horgászat befejezése után szemét otthagyása nélkül hagyjuk el a horgászhelyet.

A később jövő az ott tartózkodó horgászt nem zavarhatja, közvetlen mellé nem ülhet le horgászni. Ha valaki halat akaszt, a mellette lévőnek ki kell vennie a szerelékét a hal megszákolásáig.

Amennyiben több méreten aluli vagy nem fogható hal akad a horogra, a horgászhelyet meg kell változtatni.

A növényzet kivágása, a part megbontása TILOS. Fát vagy bokrot kivágni csak a vezetőség hozzájárulásával lehet.

A törvény előírja az invazív halak (törpeharcsa) ritkítását és elszaporodásának megakadályozását. Ehhez a törpeharcsa varsa használatát engedélyezzük tavunkon.

Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Tagfenntartás esetén a halasítási díjon kívül minden egyéb költség megfizetése, a takarításokon való részvétel, ill. a kijelölt rész takarítása is kötelező. Amennyiben a tagfenntartó a tárgyévben mégis szeretne horgászni, úgy a halasítási díjon felül 5000 Ft késedelmi díj megfizetésére kötelezett. Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

5. napirendi pont : Egyebek

Az elnök elmondta, hogy megvan a vízjogi üzemeltetési engedély, ennek kapcsán megköszönte a polgármesternek az utánajárást és az anyagi támogatást.

A ponty tilalma alóli felmentés 2020?ig érvényes.

Elmondta, hogy idén 25 éves lett az egyesület, a nyár folyamán, július 20-án sor kerül egy jubileumi rendezvényre.

2018-ban sajnálatosan 3 horgásztárs is elhalálozott:

Tomozi Sándor, az egyesület alapító elnöke

Szokodi József, aki a tótakarítások során ? ahogy ezt mindig példaként említettük ? a fiatalokat megszégyenítő szorgalommal végezte az aktuális feladatokat, és

Németh László, aki rendkívül sokat tett társadalmi munkában a tó kialakítása során.

Egy perces néma főhajtással emlékezett meg az egyesület az elveszített horgásztagokról.

Czeglédi Zoltán ezek után a dunai horgászattal kapcsolatos változásokat foglalta össze egy rövid tájékoztatóban.

Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

Vámosszabadi, 2019. március 03.

 

Czeglédi Zoltán           Klauz Sándor

elnök                           jkv. vezető

 

Oros Péter                Árkosi László

hitelesítő                    hitelesítő