2009 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2009 február 15, 9 óra

egyesületi taglétszám: 65 felnőtt, 3 ifjúsági, 14 gyermek
Megjelent: 37 fő felnőtt, 1 fő ifjúsági, 6 gyermek
Tomozi Sándor a közgyűlést megnyitja, és megállapítja, hogy
a közgyűlés határozatképes
A napirendi pontokkal mindenki egybehangzóan egyetért
Tomozi Sándor jegyzőkönyvvezetőnek Czeglédi Zoltán titkárt, hitelesítőknek Kovács Zoltánt és Ódor Gyulát javasolja
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyével mindenki egybehangzóan egyetért

 

1.Általános beszámoló a 2008 évről
Előadja: Tomozi Sándor , a HE. Elnöke

A telepítés megtörtént 2007 őszén:
1700 kg  méretes ponty
150 kg kétnyaras ponty ( 30-50 dkg-osok)
265 kg amur
480 kg kárász/kisponty vegyesen a gyermek-horgásztóba

A 2008-ben kifogott halak :
Ponty 1452 kg
Csuka 7 kg
Süllő 12 kg
Csuka 12 kg
Amur 300 kg
Egyéb 10 kg
Egyéb hal 10 kg
Harcsa 3 kg
összesen: 1779 kg  ( 27,36 kg/fő)

A statisztikák szerint így a tóban 3398 kg ponty, 360 kg amur, 10q süllő, 1q csuka és kisebb számban egyéb halak találhatóak.

A létszám alakulása: 65 fő felnőtt, 3 fő ifjúsági, 14 fő gyermek

Tó környéki takarítás egyénileg megtörtént, sikeresnek mondható. Az egyesületi horgászverseny sikeresen meg lett tartva.
A nemzetközi horgászverseny ( Gombával) sikeresen megrendezésre került Gombán és a saját tavunkon.
A Vámosszabadi falunapra sikeresen biztosítottuk a halat.

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

2.Pajor Károly gazdasági vezető ismertette az elmúlt év bevételeit és kiadásait:

Az összegek FT-ban értendők

Bevételek 2008.12.31-ig:

2007 évi nyitó egyenleg:                     12.453
kamatjóváírás                            4.895
1% adótámogatás                        119.000
Pályázat                            100.000
Tagdíjak                             1.105.400
Támogatás                            56.800
Egyéb bevételek( Állami jegy érétkesítés, kamatjóváírás, stb.)

Összesen:                            1.566.363

Kiadások:

Újsághirdetés az 1%-ról                    6335
Halastó bérleti díja                        1000
Állami jegy kifizetés                        55.000
Nyomtatvány                            1024
Nyomtatvány
Halasítás                             1.236.240
Kárász halasítás                        115.200
Sátor és padok bérlete                    75.000
Terembérlet                            25.000
Horgászverseny lebonyolítása                25.000
Egyéb kiadások ( nyomtatvány, matrica, szakvélemény, stb.)

Összesen:                            1.593.650

Egyenleg 2008.12.31-én:                    -13.427 Ft

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

3.  Az egyesület új elnökének megválasztása

Az egyesület titkára jelölte Müller Sándor , Alasztics Gábor és Ódor József horgásztársakat a választási bizottságban való részvételre. A jelölést mindannyian elfogadták. Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag megszavazta a választási bizottság tagjait, Müller Sándor vezetésével.
10 perc szünet állt a bizottság és horgásztársak rendelkezésére jelöltek állítására.
Az elnök személyére 1 jelölés érkezett  -Czeglédi Zoltán titkár személyében.  A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés 1 tartózkodás mellett egyhangúlag egyetértett és elfogadta.
Müller Sándor szavazásra jelölte az elnöki pozícióra Czeglédi Zoltánt.
Az elnök személyét a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat  nélkül, 1 tartózkodás mellett.
A megüresedett titkári pozícióra újabb szavazás vált szükségessé.
10 perc szünet állt a bizottság és horgásztársak rendelkezésére jelöltek állítására.
A titkár személyére 2 jelölés érkezett  -Méri Attila és Klauz Sándor  személyében.
A jelöltek a jelölést elfogadták.
Méri Attila  jelölését a közgyűlés 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Klauz Sándor  jelölésével a közgyűlés 1 tartózkodás mellett egyetértett.

Müller Sándor szavazásra jelölte a titkári pozícióra a jelölteket.
Méri Attila 9 szavazatot, Klauz Sándor 33 szavazatot kapott, 3 tartózkodás mellett. A szavazatok eredményeképpen új titkár Klauz Sándor lett.

4.  Ifjúsági horgászfelelős választása

Czeglédi Zoltán ismertette:
?A gyermekek száma jelentősen megemelkedett egyesületünkben. Hogy természetszerető, környezettudatos  sporthorgásszá  váljanak sok ismeretre van szükségük. Ezeken felül szakkört szerveznénk  elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
Ez a felelősségteljes feladat egy teljes embert kíván.?

Ifjúsági horgászfelelősnek Oros Pétert javasolta.
Oros Péter személyét ifjúsági horgászfelelősre a közgyűlés 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta.
Indítványozta Czeglédi Zoltán : Célszerű lenne bevezetni az alapszintű vizsgáztatást gyermekhorgászok számára, mely a szülővel együtt is végezhető. Ez főként a parton betartandó szabályokra korlátozódna. A horgászat kizárólag az évenkénti vizsga megléte esetén engedélyezett, ez az engedélybe bejegyzésre kerül.
Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
5.  Tagsági díjak és fogási mennyiségek megvitatása

5.1 Indítványozta Czeglédi Zoltán : Célszerű lenne az egyéb halak éves fogási mennyiségét felemelni 15 kg-ra. A közgyűlés az indítványt elvetette.
Takács Ferenc horgásztárs indítványa: Kizárólag a Gyermek kezdő horgászok esetén célszerű az egyéb halak éves fogási mennyiségét felemelni 10 kg-ra.
Az indítványt a közgyűlés 1 tartózkodás, 7 ellenszavazat mellett elfogadta.
5.2 Indítványozta Czeglédi Zoltán: A gyermekek tagsági díját 200 Ft-ról 1000 Ft-ra lenne célszerű emelni.
Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
5.3 Indítványozta Czeglédi Zoltán: A felnőtt horgászok halasítási díját 11.500 Ft-ról 14.500 Ft-ra célszerű emelni, ifjúsági horgászok díja 1500 Ft-tal emelkedne. Ennek segítségével a pályázatok önrészéhez alapot tud képezni az egyesület.
Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
6. Bányató bekerítésével kapcsolatos lehetőségek megvitatása

A kezelésünkben lévő bányatavat célszerű bekeríteni- Indítványozta Czeglédi Zoltán.
Ennek előnyei és hátrányai a következők:
Előnyei:   Megvédjük a vandáloktól, szemetelőktől, hallopásoktól, lehet kiülőket csinálni, kukákat ki lehet rakni.
Hátrányai: A pihenni vágyók elől is elzárjuk, kapu lesz ? így körbe kell sétálni a horgászathoz. A  költségek ~800.000 Ft- t tesznek ki,  saját kivitelezésben fejenként min. 2 nap társadalmi munkával.
Az indítványt a közgyűlés 1 tartózkodás és 6 ellenszavazat mellett elfogadta.

7. Egyebek

7.1 A kezelésünkben lévő bányatavon a horgászatot minden év január 1-vel lehessen megkezdeni, így a rabsicok is könnyebben távol tarthatóak.
Az indítványt a közgyűlés 1 tartózkodás és 10 ellenszavazat mellett elfogadta.
7.2 A kezelésünkben lévő bányatavon pergető horgászatot korlátozások nélkül lehessen művelni. Ennek oka, hogy élőhalas horgászat esetén a törpeharcsák a csalihalat megtámadják ?indítványozta Lázár Géza horgásztárs.
Az indítványt a közgyűlés 3 ellenszavazat mellett elfogadta.
7.3 Tervek 2008 évre
Czeglédi Zoltán ismerteti 2009 évre az egyesület terveit.
2009 március 15                 Évadnyitó horgászverseny
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny
( gyermek kezdő horgászoknak 8-10)
Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.

2009 április 26 ( vasárnap)  8.00            Tó takarítása

2009 május 2 ( szombat)         Vámosszabadi ?Gomba horgászverseny a helyi tavunkon.
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

2009 Május 24 ( vasárnap) 7.00        Vámosszabadi falunapra halfogás és tisztítás
Ez alkalommal kifogott halakat a horgászengedély hátuljára kell felírni, melyet egy erre kijelölt személy hitelesít.

2009 szeptember 6  (vasárnap) 8.00      Szemétszedés a tó körül

A terveket a közgyűlés egybehangzóan elfogadta.