2018 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2018. március 4 óra

Amely készült 2018. március 4-én megtartott horgászegyesületi közgyűlésről

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám 62 fő, megjelent 32 fő, ezért a közgyűlés határozatképes.

Elmondta, hogy az elnökség megbízatása lejárt, ezért levezető elnököt kell választani.

 

A jelölt Takács Ferenc a jelölést elfogadta és a tagság 31 igen 1 tartózkodás mellett megszavazta Takács Ferencet levezető elnöknek. A levezető elnök a közgyűlést 8.30-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ezt követően Takács Ferenc levezető elnök jelölést tett jelölő bizottság felállítására. A jelöltek: Ifj. Pajor Károly, Ódor Gyula, Takács Győző. A jelöltek a jelölést elfogadták, a tagság pedig egyhangúlag megszavazta a jelölő bizottság tagjait. Az elnökének Ifj. Pajor Károlyt választotta. Ekkor Takács Ferenc levezető elnök szünetet rendelt el.

Takács Ferenc  közölte, hogy az idén 58 felnőtt, 2 ifjúsági, 1 gyermek, összesen 61 fő a létszám.

A napirendi pontok előtti felszólalást kért Ambrus Gellért Vámosszabadi Polgármestere. Takács Ferenc megadta neki a szót.

 

Ambrus Gellért beszélt a vízjogi engedélyről, ami folyamatban van és az önkormányzat intézi, ill. a folyamatban lévő turisztikai pályázatról, aminek része egy a horgásztónál kiépítésre kerülő vizesblokk. Megköszönte az egyesület eddigi munkáját, majd távozott a közgyűlésről, mivel ő nem egyesületi tag.

 

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek – mivel Klauz Sándor titkár betegség miatt távolmaradt – Szabó Attilát, hitelesítőknek Oros Pétert és Csuta Pétert javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Ezt követően Takács Ferenc felkérte Czeglédi Zoltánt, hogy tartsa meg a 2017. évi beszámolóját.

 

Varga László horgásztárs távozott a közgyűlésről igy a létszám 31 főre csökkent, de így is határozatképes.

 


1. Általános beszámoló a 2017. évről

 

Az elnök beszámolt a taglétszám alakulásáról. Idén a 58 felnőttből 2 fő a tagfenntartó, így az aktív tagok száma 56-re csökkent. Új belépőnk nem volt az évben.

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2017-ben kifogott halak:
Ponty 1739 kg 632 db, amur 159,5 kg 43 db,süllő 6 kg 5 db, kárász-keszeg 99,5 kg, csuka 3 kg 1 db. Összesen: 2007 kg, ami 33,45 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján.

A telepítés megtörtént. 2017. novemberében összesen 1880 kg 3 nyaras ponty és 315 kg keszeg került telepítésre, 1.608710,- Ft értékben. Becsatlakoztunk a MOHOSZ beszerzéséhez, vegyesen került a vízbe tükör- és tőponty. A ponty átlagsúlya kb 2kg, a keszegek kisebbek, mint előző évben. Mindkét telepítés sikeres volt, elhullást nem tapasztaltunk.

Az 1%-ból befolyt összeg 121.024,- Ft volt.

Tó környéki takarítás és szemétszedés megtörtént, egyéni takarítás is többé-kevésbé sikeresnek mondható.

 

Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük, a pörkölt nagy sikert aratott. Köszönet a polgárőröknek a főzésért.

A gombaiakkal tartott verseny szintén jó időjárásban volt. Megköszönte a süteménysütést az asszonyoknak és a bor felajánlását a horgásztársaknak.

A nemzetközi horgászverseny sikeresen megrendezésre került Gombán is.

Horgásztábort 2017-ben is tartottunk a gyerekeknek. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos. pl. unoka. Köszönet a szervezésért Oros Péter horgásztársnak.

 

A horgásztúra szokásosan nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben újra Ravazdra mentünk.

 

Az Önkormányzattal közösen szervezett halfesztivál sajnos esős időszakra esett. Ennek ellenére minimális mennyiségű étel maradt meg. Talán a számok sok mindenre rámutatnak: Csak 2 nagy üst halászlét főztünk ?ugyanakkor a Vidra csárda biztosította a többi halászlét. 80 kg sült hekk, 30 kg füstölt busa, 80 kg pisztráng fogyott el. Rengeteg munka van mögötte, köszönöm a sok segítséget a horgásztársaknak. A filagória tavaly hűtőszekrénnyel és hűtőládával, illetve a pult rész alá kerülő egy beépített szekrénnyel bővült.

Padokra nyertünk 50.000 Ft-ot a Megyei Önkormányzattól. Méri Attilának köszönjük a pályázatban való segítséget. Ezeken még tavasszal lesznek munkálatok.

A régi könyvelőnk befejezte az aktív munkát, ezért újat kellett keresnünk. Sikerült helyben találnunk könyvelőt, Pintérné Gabriella személyében.

 

A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett, 30 igen szavazattal elfogadta.

 


2. Gazdasági beszámoló

 

Az elnök felkérte Gulyás Gábor gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az elmúlt év főbb gazdasági számait, aki a tagság elé terjesztette a 2017. évre vonatkozóan készült egyszerűsített beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését.

Előterjesztésében Gulyás Gábor gazdasági vezető kérte a tagokat, hogy a 2017. gazdálkodási évről készített beszámolót az alábbiak szerinti főösszegekkel fogadják el és hagyják jóvá.

 

Nyitó egyenlegek:

 

Folyószámla egyenleg 2017.01.01-én                                    200.069,-

Pénztári egyenleg                                                                     25.561,-

Összesen:                                                                             225.630,-

 

Bevételek:

 

Tagdíjak, tagi befizetés                                                         1.265.840,-

Szja 1%                                                                                    121.024,-

Takarítás (pótdíj)                                                                       67.000,-

Támogatás                                                                                 801.600,-

Vsz. önkorm., Rába-Front, GYMS megyei önk., Konkord Kft.                 

Megyei Szövetségnek (HTSZ, tölt. j.e)                                  619.400,-

Összesen                                                                               2.874.864,-

 

Költségek:

 

Anyagi költség:

Halasítás költség                                                                   1.608.709,-

Horgászverseny költség (serleg, díjak)                                         44.880,-

Megyei HSZ (állami jegy, stb)                                                  652.100,-

Rendezvény költség                                                                 317.303,-

Egyéb anyagi költség                                                               99.315,-

(faáru, csavar és szerelvények,festék stb..)

Anyagköltségek összesen:                                                  2.722.307,-

 

Szolgáltatás költség:

Posta ktg                                                                                       946,-

Könyvelési díj                                                                            50.000,-

Egyéb igénybe vett szolgáltatás (halőr vizsg. domain)             25.859,-

Hatósági szolgáltatási díjak(töltés jár. eng)                                39.000,-

Banki ktg                                                                                    14.197,-

  

2017. évi összes költség                                                       2.852.310,-

                                                          

 

2017.01.01 nyitó banki egyenleg                                           200.069,-

                   nyitó pénztár                                                          25.561,-

2017. évi bevételek                                                              2.874.864,-

2017. évi elszámolt költségek                                             2.852.310,-

                                                                                             

 

2017.12.31 maradvány                                                        248.184,-


2017. évi záró összegek:

 Banki egyenleg 2017.12.31:                                                  55.363,-

Pénztár:                                                                                 192.821,-

Pénzügyi egyenleg:                                                              248.184,-

 

2017. évi pénzügyi záró egyenleg :                                     248.184,-

Terv szerinti értékcsökkenés ingatlan                                   154.840,-

Értékcsökkenési leírás                                                          154.840,-

Ingatlan nettó értéke 2017.12.31: (2.011.346,-154.840)   1.856.506,-

 

 

 

Ingatlan nettó értéke                                                             1.856.506,-

2017. évi pénzügyi záró egyenleg :                                        248.184,-

2017. évi záró egyenleg (vagyon):                                      2.104.690,-

A pénzügyi elszámolást a Horgászegyesület felügyeleti bizottsága ellenőrizte, az ellenőrzés során mindent rendben talált.

A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett, 30 igen szavazattal elfogadta.

3.napirendi pont: Az egyesület vezető tisztségviselőinek választása

Gazdasági vezető, Elnök, Titkár,

Takács Ferenc levezető elnök felkérte Ifj. Pajor Károlyt a jelölő bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a horgászegyesület vezetőségére.

Az elnök személyére egy jelölés érkezett, Czeglédi Zoltán személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta.
Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte az elnök személyére Czeglédi Zoltánt.
A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodás mellett.

A gazdasági vezető személyére egy jelölés érkezett, Gulyás Gábor személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta.
Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a gazdasági vezető személyére Gulyás Gábort .
A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodás mellett.

A titkár személyére egy jelölés érkezett, Klauz Sándor személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta.
Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a titkár személyére Klauz Sándort.
A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nem volt, 0 tartózkodás mellett.

Takács Ferenc levezető elnök felkérte Ifj. Pajor Károlyt, hogy tegyen javaslatot a Horgászegyesület Fegyelmi ill. Felügyelő Bizottsági tagjaira.

A fegyelmi bizottság tagjaira három jelölés érkezett, Németh Zoltán, Szűcs Imre ill. Csuka János személyében. A jelöltek a jelölést elfogadták. A jelölésekkel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta.
Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság tagjaként Németh Zoltánt.
A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodás mellett.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság tagjaként Szűcs Imrét.
A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodás mellett.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság tagjaként Csuka Jánost.
A közgyűlés elfogadta, ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodás mellett.

A felügyelő bizottság tagjaira négy jelölés érkezett, Lázár Géza, Kozma Ferenc, Takács Ferenc és Szabó Attila személyében. A jelöltek a jelölést elfogadták. A jelölésekkel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a felügyelő bizottság tagjaként Lázár Gézát.
A közgyűlés 18 szavazattal támogatta.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a felügyelő bizottság tagjaként Kozma Ferencet.
A közgyűlés 20 szavazattal támogatta.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a felügyelő bizottság tagjaként Takács Ferencet.
A közgyűlés 25 szavazattal támogatta.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a felügyelő bizottság tagjaként Szabó Attilát.
A közgyűlés 28 szavazattal támogatta.

Igy a felügyelő bizottság tagjai Kozma Ferenc, Takács Ferenc és Szabó Attila lettek.

Takács Ferenc levezető elnök felhívta a megválasztott bizottságok figyelmét arra, hogy 15 napon belül hívják össze a bizottságukat és válasszanak maguk közül elnököt.

 


4. napirendi pont: Tervek

 

Az elnök elmondta, hogy várhatóan az Önkormányzat 450.000,- Ft-tal és a Rába Front Kft. 200.000,- Ft-tal támogatja idén az egyesületet, valamint hogy idén ősszel ponty, minimális amúr és kb 200.000,- Ft értékben keszeg kerül telepítésre. Az eseménynaptár újra megtalálható lesz a pavilonban.

2018. évi engedélyek átvétele:

2018. március 07-én szerdán 18.00 órától a polgárőr irodában lesz, illetve az évadnyitó verseny előtt a helyszínen.

Évadnyitó horgászverseny

2018. március 15. ? csütörtök

7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.
A hideg időben bevált a forralt bor és a tea, illetve idén is lesz ebéd

I. tótakarítás:

2018. április 22. vasárnap 8.00 óra

A kerítés nyomvonalának takarítása. Fontos, hogy az alsó rész ne legyen földben vagy gazban, mert könnyen elrohad. Kapát, ásót és lapátot, nyíróollót, fűrészt hozzon magával mindenki.  Fák kivágása, gallyazás.

 

Vámosszabadi ?Gomba horgászverseny

2018. április 28. szombat, a helyi tavunkon.
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

 

Falunap

2018. május vége

Halászlét főzünk, ehhez a halat az Önkormányzat biztosítja.

 

II. tótakarítás

2018. június 17. vasárnap

Gyerektábor előtt a terület rendbetétele.

 

Gyerektábor

2018. június 23-24. szombat-vasárnap

 

Horgásztúra

2018. július 6-7-8.

 

Gombai horgászverseny

2018. szeptember elején

 

III. tótakarítás

2018. szeptember 16. vasárnap 8.00 órakor

 

Halfesztivál

2018. szeptember 22. szombat

Befizetés és fogási napló leadása:

Polgárőr irodában:

                   Szeptember 14. péntek 18.00 óra

                   Október 13. szombat 18.00 óra

                   November 3. szombat 18.00 óra – már 1.000,- Ft késedelmi díjjal növelt összeg

A 2018. évi fogási napló leadása

A dunai jeggyel nem rendelkezők lehetőleg december 31-ig, a Dunán is horgászók legkésőbb 2019.01.31-ig. A leadási határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

 

Közgyűlés

2019. február 24. vasárnap

 

A beszámolót a közgyűlés 0 tartózkodás mellett 31 igen szavazattal elfogadta.

4. napirendi pont : Egyebek

Tóth Géza horgásztárs kérdezte az egyesület elnökét Czeglédi Zoltánt, hogy a 2017. évi közgyűlésen megszavazott ponty fogására vonatkozó május utolsó vasárnapjáig tartó mennyiségi korlátozás heti 2 db továbbra is fenn áll-e?

Czeglédi Zoltán válasza: Ezt a tagságnak kell eldöntenie és vitára bocsátotta a kérdést.

Oros Péter horgásztárs hozzászólása: A tavalyi évre elfogadott korlátozást fenn kéne tartanunk, mert így lehetne egész évben eredményesen horgászni.

Gulyás Gábor horgásztárs hozzászólása: A fogási naplók adatai alapján az látszik, hogy minden évben kifogjuk a betelepített pontyokat a tóból. Ha minden horgász a kezdéstől megfogná a heti 4 db pontyot akkor júniusra nem maradna ponty a tóban, nem lenne mit kifogni a nyári és az őszi időszakban. Javasolta: szavazzuk meg a heti kifogható nemeshal mennyiségét a szezon kezdetétől május utolsó vasárnapjáig heti 2 db.

Takács Ferenc horgásztárs hozzászólása: Javaslom az előző évben elfogadott időpontokat elfogadni.

Czeglédi Zoltán: Mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy ki szavaz arra, hogy innentől a továbbiakban a nemeshal heti kifogható mennyisége a szezon kezdetétől (ami általában március 15.) május utolsó vasárnapjáig heti 2 db legyen?

A közgyűlés 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellet támogatta a kérdést.

Németh István horgásztárs a rablóhal fogására tett javaslatot, lehessen rablóhalra horgászni az éves telepítés után is december 31.-ig

Klauz Sándor javaslatát Gulyás Gábor olvasta fel. Lehessen harcsára horgászni március 15-től és a kifogott harcsák száma ne számítson bele a 4 db kifogható rablóhal mennyiségbe.

Czeglédi Zoltán elnök szavazásra bocsájtotta a kérdést, hogy rablóhalra lehessen horgászni a telepítés után is, azaz március 15.-től december 31.-ig.

A közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett támogatta a kérdést.

Czeglédi Zoltán elnök szavazásra bocsájtotta a kérdést, hogy harcsára lehessen horgászni az országos horgászrendben foglaltak szerinti méret és mennyiségi korlátozás és tilalmi idő figyelembevételével, és a kifogott mennyiség ne számítson bele a kifogható rablóhalak mennyiségébe.

A közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett támogatta a kérdést.

Halgazdálkodási terv elfogadása

Az elnök ismertette a 2018-2022 évekre vonatkozó Halgazdálkodási tervet.

A közgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Az elnök megköszönte a támogatást az önkormányzatnak, tavaly 450.000 Ft-ot adott, az idei támogatás is várhatóan ennyi lesz, véglegesen a jövő héten fog eldőlni. Megemlítette, hogy nagyon korrekten és segítőkészen állnak az egyesülethez.

 

Megköszönte továbbá az 1%-ot a felajánlóknak. Kérte, hogy a tagok ezt próbálják ismeretségi körükben is népszerűsíteni.

 

Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

 

Vámosszabadi, 2018. 03. 04