2020 Jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése

helye: Vámosszabadi faluház

ideje: 2020. március 1, 8.30 óra

 

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy

az egyesületi taglétszám tavaly 59 felnőtt, 3 ifjúsági, 10 gyermek, összesen 72 fő volt. Idén 59 felnőtt, 1 ifjúsági, összesen 60 fő a létszám.

Megjelent: 32 fő felnőtt

Az elnök a közgyűlést 8.30-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

 

A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Németh Zoltánt

és Szabó Attilát javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 


1. Általános beszámoló a 2019. évről

 

Az elnök beszámolt a taglétszám alakulásáról. Új belépő 1 fő volt, gyermek tag jelenleg nincs.

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2019-ben kifogott halak:
ponty 1291 kg 568 db, süllő 6 kg 5 db, amur 157 kg 42 db, balin 6 kg 1 db,

csuka 6,5 kg 2 db, compó 2 kg 1 db, kárász-keszeg 105 kg.

Összesen: 1573,5 kg, ami 26,66 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján.

A telepítés megtörtént. 2019. október végén összesen 2034 kg 3 nyaras ponty és 290 kg

keszeg került telepítésre, 1.613.619,- Ft értékben. Becsatlakoztunk a MOHOSZ beszerzéséhez,

vegyesen került a vízbe tükör- és tőponty, az átlagsúly 3 kg körüli. A keszegek hasonlóak,

mint ez előző évben. Mindkét telepítés sikeres volt, elhullást nem tapasztaltunk.

Az 1%-ból befolyt összeg 122.643,- Ft volt (előző évben 79.866,- Ft volt).

Tó környéki takarítás és szemétszedés megtörtént, egyéni takarítás is sikeresnek mondható.

Sajnos jó páran nem vesznek részt a tótakarításon, 64.000,- Ft büntetést fizettek összesen.

Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük, a pörkölt nagy sikert aratott. Köszönet

Attilának a főzésért.

A gombaiakkal tartott verseny jó időjárásban volt. A nemzetközi horgászverseny sikeresen

megrendezésre került Gombán is.

 

Horgásztábort 2019-ben is tartottunk a gyerekeknek. A 2 napos rendezvényre szép számmal

jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak

helyi kötődésű lakos, pl. unoka. Köszönet a szervezésért Oros Péter és Gulyás Gábor horgásztársaknak.

 

A horgásztúra szokásosan nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben új helyre, Röjtökmuzsajra mentünk.

Az Önkormányzattal közösen szervezett halfesztivál sikeres volt. A számok sok mindenre rámutatnak:

Mi 2 nagy üst halászlét főztünk, külsős vendéglő biztosította a többi halászlét. 90 kg sült hekk és

75 kg pisztráng fogyott el. Rengeteg munka van mögötte, megköszönte a sok segítséget a horgásztársaknak.

A 25 éves jubileumi rendezvényre kaptunk az önkormányzattól 150.000,- Ft-ot és nyertünk 80.000,- Ft-ot a Megyei Önkormányzattól. Méri Attilának megköszönte a pályázatban való segítséget. A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, a hangulat kiváló volt és az utólagos visszajelzések is nagyon pozitívak.

Az önkormányzattól összesen 723.000,- Ft támogatást kaptunk, köszönet érte az képviselőknek és Ambrus Gellért polgármesternek.

A horgásztónál kiépítésre került a vizesblokk. Novemberben a kerítésen belülre is bevezetésre került a víz és a szennyvíz, ehhez az anyagköltséget az önkormányzat vállalta fel. Megköszönte a horgásztársak által a munkához nyújtott segítséget.

Támogatási összegből az egyesület beszerzett egy BRON-COUCKE M500 profi halászlé passzírozót.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatóságánál pályázat került benyújtásra a ?Vámosszabadi Községi Horgászegyesület 2020-2021. évi működési támogatása?címen. A pályázat ideális lehetőséget nyújt a HORINFO rendszer hozzáféréséhez, illetve az egyesület működéséhez szükséges korszerű nyomtató, notebook vagy számítógép beszerzéséhez, valamint irodaszerek és nyomtatási kellékanyagok vásárlásához. A támogatás csak működési költségekre fordítható, így haltelepítésre nem lehet felhasználni. 2020.02.04-i értesítés alapján nyertes lett a pályázat. Az így kapott 200.000,- Ft-os összegből a gazdasági vezető részére fogunk egy laptopot beszerezni a munkája megkönnyítéséhez.

 

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.


2. Gazdasági beszámoló

Gulyás Gábor gazdasági vezető sajnos a taggyűlésen nem tudott részt venni, ezért az elnök felkérte Takács Ferenc Felügyelő Bizottsági elnököt, hogy ismertesse az elmúlt év főbb gazdasági számait és a 2019. évi gazdálkodás ellenőrzési tapasztalatait.

 

 

Nyitó egyenlegek:

 

Folyószámla egyenleg   2019.01.01-én                                     41.747,-

Pénztári egyenleg                                                                      67.135,-

Össesen:                                                                                  108.882.-

 

Bevételek:

 

VSZ HE tagdíjak                                                                     246.000,-

VSZ HE halasítási díjak                                                         1.260.750,-

Társadalmi munka megváltás, késedelmi díjak                         64.000,-

Szja 1%                                                                                    122.463,-

Megyei Horgász Szövetségnek                                               676.200,-

jutalék                                                                                        62.060,-

 

 

Támogatások:

 

VSZ Önkormányzat                                                                723.000,-

Rába-Front támogatás                                                              200.000,-

GYMS megyei önkormányzat támogatása                                 80.000.-

 

2019. évi összes bevétel                                                       3.434.473,-

 

Költségek:

Anyagi költségek:

 

Halasítási költség                                                                  1.430.919,-

Horgászversenyek költségei                                                      65.200,-

Rendezvények költségei                                                          491.801,-

Megyei Horgász Szövetség felé                                               676.200,-

Egyéb költségek (gyomírtó, festék, irodaszer,, stb..)                52.891,-

Épületre fordított költségek                                                       67.259,-

Kisértékű eszközök beszerzése                                                174.027,-                                                           

Anyagköltségek összesen:                                                  2.958.297,-

 

Szolgáltatási költségek:

 

Posta ktg                                                                                       1.075,-

Szolgáltatási díjak                                                                      68.859,-

Banki ktg                                                                                    11.196,-

egyéb                                                                                            19.883

 

Szolgáltatási költségek összesen                                           101.013,-

 

2019. évi összes költség                                                       3.059.310,-

                                                          

2019.12.31-én maradvány                                                  375.163,-

 

2019. évi maradvány            375.163,-

2019. nyitó bank                      41.747,-

2019. nyitó pénztár                 67.135,-

 

ÖSSZESEN:                         484.045.-

 

 

2019.01.01 nyitó banki egyenleg                                           41.747,-

                   nyitó pénztár                                                        67.135,-

2019. évi bevételek                                                           3.434.473,-

2019. évi elszámolt költségek                      3.059.310,-

                                                                                             

 

2019.12.31 maradvány                                                        484.045.-

 

2019. évi záró összegek:

 

Banki egyenleg 2019.12.31:                                                 477.689,-

Pénztár:                                                                                     6.356,-

Pénzügyi egyenleg:                                                                 484.045.-

 

2019. évi záró egyenleg :                                          484.045.-

 

Takács Ferenc elmondta, hogy a pénzügyi elszámolást a horgászegyesület Felügyelő Bizottsága ellenőrizte, az ellenőrzés során mindent rendben talált.

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: Tervek

 

Az elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a 2020-as évi tervekben az alábbiak szerepelnek.

Az önkormányzattól erre az évre összesen 1.350.000,- Ft támogatás kért az egyesület, ezt a rendezvényekhez, illetve egy 5×5 m-es lemez tároló építéséhez lenne felhasználva.

A Rába Front Kft. ügyvezetője, Horváth Ilona a továbbiakban mint magánszemély fogja támogatni az egyesületet, 2020. évben 200.000,- Ft-ot ajánlott fel. A támogatásért cserébe az egyesület területi jegyet biztosít.

Jelentkezett egy esetleges újabb támogató cég, velük az egyeztetés még folyamatban van.

A napijegyes horgászat kibővítésre kerül, hogy a horgászegyesületi tagok családjukkal és barátaikkal együtt is élvezhessék a horgásztó nyújtotta pihenést és szórakozást. Egy tag maximum 3 fő horgász részére kérhet napijegyet, akik fejenként két bottal horgászhatnak, a horgászrend betartása rájuk nézve is kötelező. A kifogott halat ők nem vihetik el, az egyesületi tagnak a fogási naplójában a mindenkor kifogható maximum mennyiséget be kell írni. A napijegy 24 órára szól, ára 2.500,- Ft/db. Az egyesületi tag felel a meghívottakért, és a horgászrend és a horgász etikett betartásáért.

Ebben az évben is ponty és kb. 200.000,- Ft értékben keszeg kerül majd ősszel telepítésre.

 

 

2020-ra tervezett programok a következők:

2020. évi engedélyek átvétele:

2020. március 04-én szerdán 18.00 órától a polgárőr irodában lesz, illetve az évadnyitó verseny előtt a helyszínen.

 

Évadnyitó horgászverseny

2020. március 14. ? szombat

7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

 

Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.
A hideg időben bevált a forralt bor és a tea, illetve idén is lesz ebéd ?

 

I. tótakarítás:

2020. április 26. vasárnap 8.00 óra

A kerítés nyomvonalának takarítása. Fontos, hogy az alsó rész ne legyen földben vagy gazban, mert könnyen elrohad. Kapát, ásót és lapátot, nyíróollót, fűrészt hozzon magával mindenki.  Fák kivágása, gallyazás. Padok, filagória festése. A tervezett 5×5 m-es lemez tároló épület alapzatának kiásása, zsaluzása.

 

 

Vámosszabadi ? Gomba horgászverseny

2020. május 02. szombat, a helyi tavunkon.
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

 

Falunap

2020. május 30. szombat

Halászlét főzünk, ehhez a halat az Önkormányzat biztosítja.

 

II. tótakarítás

2020. június 14. vasárnap

Gyerektábor előtt a terület rendbetétele.

 

Gyerektábor

2020. június 20-21. szombat-vasárnap

 

Horgásztúra

2020. július 17-18-19.

 

Gombai horgászverseny

2020. szeptember 12. (még egyeztetve)

 

III. tótakarítás

2020. szeptember 13. vasárnap 8.00 órakor

 

Halfesztivál

2020. szeptember 19. szombat

 

Befizetés és fogási napló leadása:

Polgárőr irodában:

                   Szeptember 11. péntek 18.00 óra

                   Október 10. szombat 18.00 óra

                   Október 30. péntek 18.00 óra – már 1.000,- Ft késedelmi díjjal növelt összeg

 

A 2020. évi fogási napló leadása

A dunai jeggyel nem rendelkezők 2020.12.31-ig, a Dunán is horgászók 2021.01.31-ig. A gazdasági vezető kérte a határidők pontos betartását és a fogási naplók időben történő leadását. A határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

 

Taggyűlés:

2021. február 28. vasárnap

 

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

4. napirendi pont : Egyebek

Az elnök elmondta, hogy fegyelmi döntést igénylő kihágás nem történt.

 

A MOHOSZ előzetes tájékoztatás nélkül emelte 2020. évtől az állami jegy és fogási napló árát. Mivel a befizetés már tavalyi évben megtörtént, amikor erről még nem volt tájékoztatás, így az idei évben ezt a plusz összeget az egyesület megpróbálja kigazdálkodni. Viszont emiatt 2020. év őszétől a befizetés 28.500,- Ft helyett 30.000,- Ft lesz.

 

Az eddigi tapasztalatok alapján a gyermektábor helyett a továbbiakban családi hétvége rendezvény lesz június végén, amelyen a gyerekek csak szülői felügyelettel vehetnek részt. Természetesen továbbra is biztosítja az egyesület a horgászati lehetőséget, a sátorozást és az étkezést.

 

Czeglédi Zoltán ezek után a dunai változásokról beszélt.

Horgászrendi változások 2020-tól a megyei szövetség területi jegyeinél

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége a területi jegy árakat 2020. évre nem emeli. A dévérkeszeg felső méretkorlátozása a 2019. évben érvényes 40 cm-ről  50 cm lesz.  Ezzel egyidejűleg a Szövetség tilalmi időt vezet be április 15 ? május 31 között a 40 cm feletti dévérkeszegre, hogy a nagyobb, ikrával teli dévérek biztonságosan le tudjanak ívni.

A süllő kifogható legkisebb mérete 35 cm-re változik, 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.
A csuka kifogható legkisebb mérete maradt 40 cm, 75 cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 75 cm-nél nagyobb csukát a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

 

Változik a radar és szonár használata a Szigetközi ágrendszerben. A korábbi egész éves tilalom helyett csak vermelési időben (november 1-március 31-ig) tilos radart és szonárt használni. Ez időszakban a korábbiakhoz hasonlóan kikapcsolt állapotban sem lehet ilyen eszköz a csónakban. (Ha halőrzésileg a helyzet romlik, akkor ezt a lehetőséget a Szövetség visszazárja. )

A szerelék kizárólag bedobás útján juttatható be a vízbe. A területi jegyeken szereplő vízterületeken TILOS az etetőanyag, horog, szerelék behúzása (kivéve a harcsázást), behordása bármilyen módszerrel (csónakkal, gumimatracon, szörfdeszkán, úszva, stb.) és az etetőhajó használata.

Áthúzás tilalma: víz felszín felett sem főzsinór, sem egyéb zsinór vagy vezető nem mehet. Behúzni kizárólag a harcsázás esetén  lehet, de csak a horgászhellyel szemben és maximum a meder feléig. A behordás a Szövetség vizein ez esetben is tilos!

 

Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

 

Vámosszabadi, 2020. március 01.

Czeglédi Zoltán           Klauz Sándor

elnök                           jkv. vezető

 

Oros Péter                Árkosi László

hitelesítő                    hitelesítő