2017 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2017. február 12, 8.30 óra

Jegyzőkönyv

 amely készült 2017. február 12-én megtartott horgászegyesületi közgyűlésről

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám tavaly 61 felnőtt, 0 ifjúsági, 6 gyermek, összesen 67 fő volt. Idén 63 felnőtt, 2 ifjúsági, 1 gyermek, összesen 66 fő a létszám.

Megjelent: 29 fő felnőtt

Az elnök a közgyűlést 8.30-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés ennyi fővel nem határozatképes. Az elnök 9.00-kor megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó és az alapszabály szerint határozatképessé vált a megjelentek számától függetlenül.

A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Németh Zoltánt és Szabó Attilát javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 


1. Általános beszámoló a 2016. évről

Az elnök beszámolt a taglétszám alakulásáról, 2016-ban a 61 felnőttből 6 fő volt a tagfenntartó, idén a 63 felnőttből 3 fő a tagfenntartó, így az aktív tagok száma 55-ről 60-ra nőtt. Új belépőnk 4 fő volt az évben, 2 fő kilépett az egyesületből, illetve a Konkoord Kft megszüntette a támogatást.

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2016-ban kifogott halak:
Ponty 1592 kg 708 db, süllő 12 kg 6 db, amur 214,5 kg 66 db, kárász-keszeg 64 kg, csuka 1 kg 1 db. Összesen: 1885 kg, ami 33,66 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján.

A telepítés megtörtént. 2016. novemberében összesen 1951 kg 3 nyaras ponty és 300 kg keszeg került telepítésre, 1.551.369,- Ft értékben. Becsatlakoztunk a MOHOSZ beszerzéséhez, vegyesen került a vízbe tükör- és tőponty, az átlagsúly nagyobb, mint az elmúlt években, 3 kg feletti. Mindkét telepítés sikeres volt, elhullást nem tapasztaltunk.

Az 1%-ból (minimális emelkedéssel) befolyt összeg 125.315,- Ft volt.

Tó környéki takarítás és szemétszedés megtörtént, egyéni takarítás is többé-kevésbé sikeresnek mondható. A kerítés aljának a tisztán tartása különösen fontos. Sajnos vannak foghíjak az elosztott területek között.

 

Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük, a körömpörkölt nagy sikert aratott. Köszönet a polgárőröknek a főzésért.

A gombaiakkal tartott verseny meglepően jó időjárásban volt. Megköszönte a süteménysütést az asszonyoknak és a bor felajánlását a horgásztársaknak.

A nemzetközi horgászverseny sikeresen megrendezésre került Gombán is.

Horgásztábort 2016-ban is tartottunk a gyerekeknek. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos. pl. unoka. Köszönet a szervezésért Oros Péter horgásztársnak.

 

A horgásztúra szokásosan nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben újra Ravazdra mentünk.

Az Önkormányzattal közösen szervezett halfesztivál egyre sikeresebb. Talán a számok sok mindenre rámutatnak: 6 nagy üst halászlé, 140 kg sült keszeg, 30 kg busa, 10 kg pisztráng fogyott el. Rengeteg munka van mögötte, köszönöm a sok segítséget a horgásztársaknak. Erőfeszítéseinket elismerve az Önkormányzattól kaptunk 250.000,- Ft céltámogatást az infrastruktúra fejlesztésére. Ebből hűtőszekrényt és hűtőládát vásároltunk, illetve a pult rész alá kerül egy beépített szekrény.

A 2014-2015-ös?a két halfeszt eredményéből a filagóriára elkészült a ponyva 2015-ben. Ennek a maradékából, tagjaink és mások felajánlásaiból, és támogatásokból sok-sok tagjaink által a tóparton töltött munkával elkészült a kemence.

Szintén erre nyertünk 30.000 Ft-ot a Megyei Önkormányzattól. Méri Attilának köszönjük a pályázatban való segítséget.

A feltöltött területet rendbe tette az önkormányzat.

Az alapszabályunkat elfogadták, már fent van a honlapon.

A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett, 28 igen szavazattal elfogadta.


2. Gazdasági beszámoló

Az elnök elmondta, hogy Gulyás Gábor gazdasági vezető munkahelyi vezénylése miatt nem tud részt venni a közgyűlésen, ezért helyette felkérte Szabó Attilát, a felügyelő bizottság tagját, hogy ismertesse az elmúlt év főbb gazdasági számait, aki a tagság elé terjesztette a 2016. évre vonatkozóan készült egyszerűsített beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését.

Előterjesztésében kérte a tagokat, hogy a 2016. gazdálkodási évről készített beszámolót az alábbiak szerinti főösszegekkel fogadják el és hagyják jóvá.

 

Nyitó egyenlegek:

 

Folyószámla egyenleg 2016.01.01-én                                    412.410,-

 

Tagdíjak, jegyértékesítések                                                  2.112.900,-

Szja 1%                                                                                    125.315,-

Támogatások, egyéb bevétel                                                   930.000,-

Összesen                                                                               3.580.625,-

Felhasznált keret összesen:

 

Halasítási költség                                                                  1.551.369,-

Mohosz                                                                                    686.600,-

Egyéb költség és értékcsökkenés                                          1.117.026,-

 

2016. évi összes költség                                                       3.354.995,-

                                                                                                                     

2016.12.31 maradvány                                                         225.630,-

A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett, 28 igen szavazattal elfogadta.

3. napirendi pont: Tervek

Az elnök elmondta, hogy várhatóan az Önkormányzat 450.000,- Ft-tal és a Rába Front Kft. 200.000,- Ft-tal támogatja idén az egyesületet, valamint hogy idén ősszel ponty, minimális amúr és kb 200.000,- Ft értékben keszeg kerül telepítésre. Az eseménynaptár újra megtalálható lesz a pavilonban.

2017. évi engedélyek átvétele:

2017. március 03-án pénteken 18.00 órától a polgárőr irodában lesz, illetve az évadnyitó verseny előtt a helyszínen.

Évadnyitó horgászverseny

2017. március 18. ? szombat

7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny
( gyermek kezdő horgászoknak 8-10)

 

Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.
A hideg időben bevált a forralt bor és a tea, illetve idén is lesz körömpörkölt ?

I. tótakarítás:

2017. április 23. vasárnap 8.00 óra

A kerítés nyomvonalának takarítása. Fontos, hogy az alsó rész ne legyen földben vagy gazban, mert könnyen elrohad. Kapát, ásót és lapátot, nyíróollót, fűrészt hozzon magával mindenki.  Fák kivágása, gallyazás.

 

Vámosszabadi ?Gomba horgászverseny

2017. április 29. szombat, a helyi tavunkon.
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

Falunap

2017. június eleje

Halászlét főzünk, ehhez a halat az Önkormányzat biztosítja.

 

II. tótakarítás

2017. június 17. szombat

Gyerektábor előtt a terület rendbetétele.

 

Gyerektábor

2017. június 24-25. szombat-vasárnap

 

Horgásztúra

2017. július 7-8.

 

Gombai horgászverseny

2017. szeptember elején

 

III. tótakarítás

2017. szeptember 17. vasárnap 8.00 órakor

 

Halfesztivál

2018. szeptember 23. szombat

Befizetés és fogási napló leadása:

Polgárőr irodában:

                   Szeptember 15. péntek 18.00 óra

                   Október 14. szombat 18.00 óra

                   November 4. szombat 18.00 óra – már 1.000,- Ft késedelmi díjjal növelt összeg

A 2017. évi fogási napló leadása

A befizetéskor, illetve legkésőbb 2018.01.31-ig. A leadási határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

 

Közgyűlés

2018. február 25. vasárnap

 A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett, 28 igen szavazattal elfogadta.

4. napirendi pont : Egyebek

Az elnök megköszönte a támogatást az önkormányzatnak, tavaly 450.000 Ft-ot adott, az idei támogatás is várhatóan ennyi lesz, véglegesen a jövő héten fog eldőlni. Megemlítette, hogy nagyon korrekten és segítőkészen állnak az egyesülethez.

 Megköszönte továbbá az 1%-ot a felajánlóknak. Kérte, hogy a tagok ezt próbálják ismeretségi körükben is népszerűsíteni.

 Facebook oldala is van az egyesületnek, az új információk ott is elérhetők.

 

Takács Ferenc horgásztárs felszólalásában javasolta, hogy a nemes halból fogható mennyiség 2017. évre vonatkozóan legyen korlátozva május 28-ig napi 2 db és heti 2 db mennyiségre.

A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Oros Péter horgásztárs felszólalásában javasolta a továbbiakra vonatkozóan, hogy 2017-től kezdődően a keszeg-kárász fogható mennyiség legyen megváltoztatva évi 10 kg és napi 5 kg mennyiségre.

A javaslatot a közgyűlés 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással és 23 igen szavazattal elfogadta.

Bellovicz László horgásztárs felszólalásában javasolta a továbbiakra vonatkozóan, hogy 2017-től kezdődően a dévérkeszeg horgászatára május 31-ig legyen tilalom.

A javaslatot a közgyűlés 1 ellenszavazattal és 28 igen szavazattal elfogadta.

 

Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

 

Vámosszabadi, 2017. február 12.

                              Czeglédi Zoltán                                                             Klauz Sándor

                              elnök                                                                               jkv. vezető

                              Németh Zoltán                                                             Szabó Attila

                              hitelesítő                                                                        hitelesítő