2008 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv
Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2008 március 02

egyesületi taglétszám: 60 felnőtt, 3 ifjúsági, 14 gyermek
Megjelent: 35 fő felnőtt, 1 fő ifjúsági, 8 gyermek
Tomozi Sándor a közgyűlést megnyitja, és megállapítja, hogy
a közgyűlés határozatképes
A napirendi pontokkal mindenki egybehangzóan egyetért
Tomozi Sándor jegyzőkönyvvezetőnek Czeglédi Zoltán titkárt, hitelesítőknek Kovács Zoltánt és Ódor Gyulát javasolja
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyével mindenki egybehangzóan egyetért

1.Általános beszámoló a 2007 évről
Előadja: Tomozi Sándor , a HE. Elnöke

A telepítés megtörtént 2007 őszén:
1921 Kg  méretes ponty
300 kg amur
150 db csukaivadék
Dévért sajnos nem tudtunk telepíteni, mert nem kaptunk megfelelő ajánlatot.

1.1    A 2007-ben kifogott halak :
Ponty 1529 kg
Csuka 7 kg
Süllő 14 kg
Csuka 7kg
Amur 140 kg
Egyéb 6 kg
összesen: 1696 kg  ( 28 kg/fő)

A statisztikák szerint így a tóban 2900 kg ponty, 400 kg amur, 2000 db süllő és kisebb számban egyéb halak találhatóak.

1.2     A létszám alakulása: 60 fő felnőtt, 3 fő ifjúsági, 14 fő gyermek

1.3    Tó környéki takarítás egyénileg megtörtént, sikeresnek mondható. A közös takarításokon a tagság mintegy fele képviseltette magát. Az elnök felhívta a figyelmet az aktívabb részvételre. A tagság változásából/bővítéséből adódóan az egyéni takarítási területeket újra ki kell mérni. Időpontja : 2008 Március 9 ? 14 óra. Az elnök felhívta a figyelmet, hogy cserére van lehetőség!

1.4    Az egyesületi horgászverseny sikeresen meg lett tartva.
1.5    A nemzetközi horgászverseny ( Gombával) sikeresen megrendezésre került először Gombán, majd a saját tavunkon.
1.6    Az ökörpusztai horgászversenyen az 5. helyet szereztük meg.
1.7    A Vámosszabadi falunapra sikeresen biztosítottuk a halat.
1.8     7 ellenőrzést regisztráltak, fegyelmi szabálysértés nem történt

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

2. Tervek 2008 évre
Tomozi Sándor elnök ismerteti 2008 évre az egyesület terveit.

2.1 2008 március 15 -horgászverseny
Az időponttal mindenki egybehangzóan egyetért.
7-7.30 ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny ( gyermek kezdő horgászoknak 8-10)
Az ifjúságiak és gyermek haladók 2 bottal horgászhatnak a versenyen.

2.2 telepítés:
Felmerült, hogy a Vámosszabadi Önkormányzat kezelésében lévő másik tó is gazdára vár.
Tomozi Sándor feltette szavazásra a kérdést, hogy pályázzunk-e a tó bérleti jogára.
A közgyűlés egyhangúlag a pályázás mellett szavazott.

Sikeres pályázat esetén az új tóba keszegfélék telepítése szükséges. ?állapította meg az elnök. Ennek és a várható anyagi lehetőségek figyelembevételével terveink szerint a következő telepítés várható:

Ponty 1000 kg
Dévér 300 kg
Kárász  600 kg
Amur 300 kg

2.3 A tó takarítása jó idő esetén április 27-én esedékes 8 órakor , és szeptember 7-én vasárnap 8 órakor szemétszedés.

2.4 Május 3-án ( szombat) Vámosszabadi ?Gomba horgászverseny a helyi tavunkon.
időpont: 7-7.30 ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

Május 25?én ( vasárnap) 7 órakor a Vámosszabadi falunapra halfogást és tisztítást rendezünk. Május 26-án egyesületünk, mint helyi civil szerveződés meg is főzi azt egy halászlének. Ez alkalommal kifogott halakat a horgászengedély hátuljára kell felírni, melyet egy erre kijelölt személy hitelesít.

Tomozi Sándor elnök beszámolóját a tervekről a közgyűlés egybehangzóan elfogadta

3.Pajor Károly gazdasági vezető ismertette az elmúlt év bevételeit és kiadásait:

Az összegek FT-ban értendők

Bevételek 2007.12.31-ig:

2007 évi nyitó egyenleg:                     31.727
kamatjóváírás                        6.241
1% adótámogatás                        210.318
Tagdíjak                             1.105.400
Konkoord támogatás                    72.800
Államijegy értékesítés                    5000

Összesen:                            1.431.486

Kiadások:

Újsághirdetés az 1%-ról                    5520
Bankszámla használati díj                    4865
Halastó bérleti díja                        1000
Állami jegy kifizetés                    50000
Nyomtatvány                        1024
Nyomtatvány                        254
Halasítás                         1.174.656
Bélyegző                            1680
Horgászverseny lebonyolítása                30.820

Összesen:                             1.269.565

Egyenleg 2007.12.31-én:                    161.921 Ft

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.