2021 jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése

helye: Vámosszabadi faluház

ideje: 2021. szeptember 17   18.00 óra

 

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az eredetileg 2021.09.10-re meghirdetett taggyűlés 26 fővel nem volt határozatképes, így 2021.09.17-én új közgyűlés kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az egyesületi taglétszám 79 fő..

Megjelent: 26 fő felnőtt

Az elnök a közgyűlést 18.00-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

 

A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Németh Zoltánt és Szabó Attilát javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 

I.Általános beszámoló a 2020 évről
Előadja: Czeglédi Zoltán, a HE. Elnöke

A, Taglétszám alakulása:

Létszám 2021. évben:

Felnőtt: 63 fő

Ifi: 1fő

Gyermek:15 fő

2021 évre 3 új tag felvételére került sor.


B, A 2020-ban kifogott halak :

Ponty: 692 db-1481 kg

Amur: 59 db-161 kg

Keszeg: 119 kg

Süllő: 16 db-18 kg

Kárász: 13 kg

Csuka: 2 db 3,5 kg

Összesen: 1795,5kg – ami 29,92 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján.

tavaly Összesen: 1573,5 kg, ami 26,66 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján.

 

C, telepítés

A telepítés megtörtént. 2020. novemberében összesen 1987 kg 3 nyaras ponty és 310 kg keszeg került telepítésre, 1.609.430,- Ft értékben.

Az 1%-ból befolyt összeg 142.084 Ft , amely majd duplája az előző évinek

Mindkét telepítés sikeres volt, elhullást nem tapasztaltunk.

Tó környéki takarítás és szemétszedés 2020-ban a járvány miatt nem volt, Az egyéni takarítás sikeresnek mondható.

 

C, Egyebek

Az egyesületi horgászverseny, a halfesztivál és a gombaiakkal tartott verseny elmaradt.

Sajnos a gombaiak vezetője, Viola Ernő elhunyt. Részvétünket nyilvánítottuk a családnak és barátoknak. Szeretnénk tartani a kapcsolatot továbbra is velük, de egy igazi vezetőt és barátot vesztettünk el. Egy perces néma főhajtással emlékeztünk meg róluk, és az elmúlt 25 évben elvesztett horgásztársainkról.

Horgásztábort 2020-ban is tartottunk a gyerekeknek. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos. pl. unoka. Köszönet a szervezésért Oros Péter horgásztársnak.

 

A horgásztúra szokásosan nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben Röjtökmuzsajon voltunk.

 

A beszámolót a közgyűlés ?1..tartózkodás mellett?25.. igen szavazattal elfogadta.


II.napirendi pont:

Gulyás Gábor gazdasági vezető beszámolója az egyesület pénzügyi helyzetéről

Nyitó egyenlegek:

 

Folyószámla egyenleg 2020.01.01-én                                   477.689,-

Pénztári egyenleg                                                                     6.556,-

Össesen:                                                                                  484.245.-

 

Bevételek:

 

VSZ HE tagdíjak                                                                    295.350,-

VSZ HE halasítási bevétel                                                1.166.700,-

Társadalmi munka megváltás, késedelmi díjak                   40.000,-

Szja 1%                                                                                   142,084,-

Megyei Horgász Szövetségnek                                            799.300,-

jutalék                                                                                       39.240,-

 

Támogatások:

 

Pályázati támogatás                                                               200.000,-

VSZ Önkormányzat                                                              723.000,-

Rába-Front támogatás                                                          200.000,-

 

2020. évi összes bevétel                                                       3.605.674,-

 

Költségek:

Anyagi költségek:

 

Halasítási költség                                                                1.792.130,-

Horgászversenyek költségei                                                            80.495,-

Rendezvények költségei                                                         178.245,-

Megyei Horgász Szövetség felé                                             825.700,-

Egyéb költségek (gyomírtó, irodaszer,, stb..)                       30.325,-

Épületre fordított költségek                                                           31.250,-

Kisértékű eszközök beszerzése (laptop, egér)                     203.980,-                                                           

Anyagköltségek összesen:                                                  3.142.125,-

 

Szolgáltatási költségek:

 

Posta ktg                                                                                       590,-

Szolgáltatási díjak                                                                    78.359,-

Banki ktg                                                                                 15.587,-

 

Szolgáltatási költségek összesen                                           94.536,-

 

2020. évi összes költség                                                       3.236.661,-

                                                          

2020.12.31-én maradvány                                                  369.013,-

 

 

2020. évi maradvány                       369.013,-

2020. nyitó bank                   477.689,-

2020. nyitó pénztár                 6.556,-

 

ÖSSZESEN:                         853.258.-

 

 

2020.01.01 nyitó banki egyenleg                                        477.689,-

                   nyitó pénztár                                                        6.556,-

2020. évi bevételek                                                         3.605.674,-

2020. évi elszámolt költségek                                           3.236.661,-

                                                                                             

 

2020.12.31 maradvány                                                     853.258.-

 

 

2020. évi záró összegek:

 

Banki egyenleg 2020.12.31:                                                  848.937,-

Pénztár:                                                                                     4.401,-

Pénzügyi egyenleg:                                                                 853.258.-

                                                                                                        

2020. évi záró egyenleg :                                                        853.338.-

 

A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett 25 igen szavazattal elfogadta

 

Takács Ferenc távollétében Szabó Attila ismertette a Felügyelő Bizottság észrevételeit a 2020 évi gazdálkodásunk ellenőrzéséről:

 

A pénzügyi elszámolást a Horgászegyesület Felügyelő Bizottsága ellenőrizte, az ellenőrzés során mindent rendben talált.

 

 

A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett?25.. igen szavazattal elfogadta

 

 

III.napirendi pont: Tervek 2021 évre

 

Az elnök elmondta, hogy az Önkormányzat 723.000,- Ft-tal és a Rába Front Kft. nevében Horváth Ilona 200.000,- Ft-tal támogatta idén az egyesületet, valamint hogy idén ősszel ponty, minimális amúr és kb 200.000,- Ft értékben keszeg kerül telepítésre.

 

A közgyűlés is elhalasztásra került a Covid miatt.

Az egyesületi horgászverseny, a halfesztivál és a gombaiakkal tartott verseny elmaradt a Covid miatt.

 

Nyertünk 6.000.000Ft -t egy pályázaton egy épületre (tároló), amelyet jövő évben kell megvalósítani. Az emelkedett anyagárak miatt kivárunk a kivitelezéssel.

 

Befizetés és fogási napló leadása:

Polgárőr irodában:

                   Szeptember 24. péntek 18.00 óra

                   Október 16. szombat 18.00 óra

                   November 6. szombat 18.00 óra – már 1.000,- Ft késedelmi díjjal növelt összeg

 

A 2021. évi fogási napló leadása

A dunai jeggyel nem rendelkezők lehetőleg december 31-ig, a Dunán is horgászók legkésőbb 2022.01.31-ig. A leadási határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

 

A beszámolót a közgyűlés 1?..tartózkodás mellett?25.. igen szavazattal elfogadta

 

IV.napirendi pont: Egyebek

A szemetelés nagy probléma. Az elnök felhívta a figyelmet, hogy a tóparti kukákba ne dobjunk szemetet, mindenki vigye haza a saját szemetét, mert a tóparton nincs szemétszállítás!!!

A fákat erőteljesen meg kell vagdalnunk, sok a tőről hajtott friss csemete.

 

A jövő évi közgyűlés várható időpontja:

2022. március.6. vasárnap

 

A beszámolót a közgyűlés 1?..tartózkodás mellett?25.. igen szavazattal elfogadta

 

 

Vámosszabadi, 2021.09.17

 

 

                              Czeglédi Zoltán                                                             Klauz Sándor

                              elnök                                                                               jkv. vezető

                              Németh Zoltán                                                             Szabó Attila

                              hitelesítő