2022 jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése

helye: Vámosszabadi faluház

ideje: 2022. március 6, 8.30 óra

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy az elnökség megbízatása lejárt, ezért levezető elnököt kell választani.

 

A jelölt Takács Ferenc a jelölést elfogadta és a tagság 35 igen 1 tartózkodás mellett megszavazta Takács Ferencet levezető elnöknek. Ő közölte, hogy az idén 66 felnőtt, 1 ifjúsági – összesen 67 fő a létszám.

Megjelent: 36 fő felnőtt

A levezető elnök a közgyűlést 8.30-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

Ezt követően Takács Ferenc levezető elnök jelölést tett jelölő bizottság felállítására. A jelöltek: Ifj. Pajor Károly, Németh István, ifj. Németh László. A jelöltek a jelölést elfogadták, a tagság pedig egyhangúlag megszavazta a jelölő bizottság tagjait. Az elnökének Ifj. Pajor Károlyt választotta. Ekkor Takács Ferenc levezető elnök szünetet rendelt el.

 

Takács Ferenc a napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Németh Zoltánt és Szabó Attilát javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúan elfogadott.

 


1. napirendi pont: Általános beszámoló a 2021. évről

 

Az elnök beszámolt a taglétszám alakulásáról. Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám tavaly 63 felnőtt, 1 ifjúsági, összesen 64 fő volt. Idén 66 felnőtt, 1 ifjúsági, összesen 67 fő a létszám.

2022. évre 3 új tag felvételére került sor.

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2021-ben kifogott halak:
ponty 1579 kg 719 db, süllő 11 kg 9 db, amur 127 kg 36 db, harcsa 3 kg 2 db, kárász 7 kg, keszeg 91 kg. Összesen: 1818 kg, ami 28,85 kg/fő átlagot jelent a felnőtt aktív tagok alapján. A tavalyi évben összesen 1795,5 kg volt az éves fogás, ami 29,92 kg/fő átlagot jelentett.

A telepítés megtörtént. 2021. november végén összesen 2110 kg 3 nyaras ponty és 330 kg keszeg került telepítésre, 2.129.925,- Ft értékben. Mindkét telepítés sikeres volt, elhullást nem tapasztaltunk.

Az 1%-ból befolyt összeg 170.747,- Ft volt, amely kb 10 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest.

Tó környéki takarítás és szemétszedés 2021-ben a járványügyi helyzet miatt nem volt, egyéni takarítás sikeresnek mondható.

 

Az egyesületi horgászverseny, a Gombai verseny és a halfesztivál is elmaradt. Sajnos horgásztársunk és ellenőrző bizottságunk tagja, Kozma Ferenc elhunyt. Részvétünket nyilvánítottuk a családnak. Egy perces néma főhajtással emlékeztünk meg róla.

 

Horgásztábort 2021-ben is tartottunk a gyerekeknek. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos, pl. unoka. Köszönet a szervezésért Oros Péter horgásztársunknak.

 

A horgásztúra szokásosan nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben Mocsán voltunk.

 

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.


2. napirendi pont: Gazdasági beszámoló

Gulyás Gábor gazdasági vezető ismertette az elmúlt év főbb gazdasági számait és beszámolt az egyesület pénzügyi helyzetéről.

 

Nyitó egyenlegek:

 

Folyószámla egyenleg 2021.01.01-én                           848.937,-

Pénztári egyenleg                                                                         4.401,-

Összesen:                                                                                 853.338.-

 

Bevételek:

 

VSZ HE tagdíjak                                                                 256.500,-

VSZ HE halasítási bevétel                                                   1.512.500,-

Szja 1%                                                                              170.747,-

Megyei Horgász Szövetségtől                                               756.900,-

jutalék                                                                                  19.950,-

 

Támogatások:

 

Pályázati támogatás                                                                 6.000.000,-

VSZ Önkormányzat                                                                723.000,-

Rába-Front támogatás                                                                        200.000,-

 

2021. évi összes bevétel                                                       9.639.597,-

 

Költségek:

Anyagi költségek:

 

Halasítási költség                                                                  2.129.925,-

Rendezvények költségei                                                          248.568,-

Megyei Horgász Szövetség felé                                               689.550,-

Egyéb költségek (koszorú,tároló doboz, irodaszer,, stb.)          74.068,-

                                                     

Anyagiköltségek összesen:                                                   3.142.111,-

 

Szolgáltatási költségek:

 

Posta ktg                                                                                   2.650,-

Szolgáltatási díjak                                                                      48.559,-

Banki ktg                                                                                    16.146,-

 

Szolgáltatási költségek összesen                                             67.355,-

 

2021. évi összes költség                                                       3.209.464,-

                                                          

2021.12.31-én maradvány                                                    6.430.133,-

 

 

 

2021. évi maradvány                                                        6.430.133,-

2021. nyitó bank                                                                848.937,-

2021. nyitó pénztár                                                                   4.401,-

 

VÉGÖSSZESEN:                                                          7.283.471.-

 

 

2021.01.01 nyitó banki egyenleg                                         848.937,-

                   nyitó pénztár                                                   4.401,-

2021. évi bevételek                                                            9.639.597,-

2021. évi elszámolt költségek                                          3.209.464,-

                                                                                             

 

2021. évi záró összegek:

 

Banki egyenleg 2021.12.31:                                                   7.277.946,-

Pénztár:                                                                                  5.445,-

Pénzügyi egyenleg:                                                               7.283.471,-

                                                                                             

2021. évi záró egyenleg :                                                      7.283.471,-

 

 

A beszámolót a közgyűlés egy ellenszavazattal elfogadta.

 

Takács Ferenc elmondta, hogy a pénzügyi elszámolást a horgászegyesület Felügyelő Bizottsága ellenőrizte, az ellenőrzés során mindent rendben talált.

 

 


3. napirendi pont: Az egyesület vezető tisztségviselőinek választása

 

Takács Ferenc levezető elnök felkérte Ifj. Pajor Károlyt a jelölő bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a horgászegyesület vezetőségére.

Az elnök személyére egy jelölés érkezett, Czeglédi Zoltán személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúan egyetértett és elfogadta.
Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte az elnök személyére Czeglédi Zoltánt.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

A gazdasági vezető személyére egy jelölés érkezett, Gulyás Gábor személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúan egyetértett és elfogadta.
Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a gazdasági vezető személyére Gulyás Gábort.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

A titkár személyére egy jelölés érkezett, Klauz Sándor személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúan egyetértett és elfogadta.
Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a titkár személyére Klauz Sándort.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

Takács Ferenc levezető elnök felkérte Ifj. Pajor Károlyt, hogy tegyen javaslatot a Horgászegyesület Fegyelmi ill. Felügyelő Bizottsági tagjaira.

A fegyelmi bizottság tagjaira három jelölés érkezett, Németh Zoltán, Csuta Péter ill. Csuka János személyében. A jelöltek a jelölést elfogadták. A jelölésekkel a közgyűlés elfogadta 33 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett.


Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság tagjaként Németh Zoltánt.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság tagjaként Csuta Pétert.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a fegyelmi bizottság tagjaként Csuka Jánost.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

A felügyelő bizottság tagjaira jelölés érkezett Árkosi László, Takács Ferenc és Szabó Attila személyében. A jelöltek a jelölést elfogadták. A jelölésekkel a közgyűlés elfogadta 33 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a felügyelő bizottság tagjaként Árkosi Lászlót.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a felügyelő bizottság tagjaként Takács Ferencet.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

Ifj. Pajor Károly szavazásra jelölte a felügyelő bizottság tagjaként Szabó Attilát.
A közgyűlés elfogadta, 35 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett.

Takács Ferenc levezető elnök felhívta a megválasztott bizottságok figyelmét arra, hogy 15 napon belül hívják össze a bizottságukat és válasszanak maguk közül elnököt.

 

 

4. napirendi pont: Tervek

 

Az egyesület elnöke elmondta, hogy az önkormányzattól erre az évre a támogatás pontos összege még nem ismert, de pozitív visszajelzést kaputnk. A Rába Front Kft. nevében Horváth Ilona 200.000,- Ft-ot ajánlott fel, valamint ebben az évben is ponty, minimális amúr és kb. 200.000,- Ft értékben keszeg kerül majd telepítésre.

 

Nyert az egyesület 6.000.000,- Ft-ot pályázaton egy tároló épületre, amelyet az idén kell megvalósítani. Az emelkedett anyagárak miatt közel 9,5 milliós ajánlatot kaptunk az eredeti kivitelezőtől. Az Önkormányzat biztosít további támogatást, ugyanakkor a munkálatok jelentős részét saját kivitelezésben kell megvalósítanunk. Pár napon belül, március 08-án kezdődik az építkezés.

 

Befizetés és fogási napló leadása:

Polgárőr irodában szeptemberben lesz az első időpont, ezt követően még két alkalommal lesz rá lehetőség. A pontos időpontokról értesíteni fogjuk a tagságot.

                  

A 2022. évi fogási napló leadása

A dunai jeggyel nem rendelkezők 2022.12.31-ig, a Dunán is horgászók 2023.01.31-ig. A határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

 

A horgászidény március 12-én, az egyesületi horgászversennyel kezdődik. A további tervekben szerepel a közös tótakarítás (április 23., június 19. és szeptember 11.), a gyerektábor (június 25-26) és a horgásztúra( július 14-17) is. Az önkormányzat előzetes tájékoztatása szerint idén várhatóan lesz majd halfesztivál is. Az időpontok később lesznek véglegesítve.   Taggyűlés:   2023. március 05. vasárnap

 

A beszámolót a közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

5. napirendi pont : Egyebek

Az elnök elmondta, hogy az év során fegyelmi döntést igénylő kihágás nem történt.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a szemetesekbe ne kerüljön szemét, felkérte a tagokat ennek betartására.

A tótakarítások során a fákat és bokrokat nagyobb mértékben vissza kell vágni, az elkorhadt, elszáradt és szél által letört ágakat el kell távolítani. A veszélyes fák kivágásához a jegyzőtől engedélyt kell kérni. Ennek kivitelezését külső cég fogja végezni szerződéses megbízással.

A napirendi pont keretén belül elhangzott Takács Ferenc beszámolója a jogszabályi változásokról.

A fegyelmi szabályzatban változás, hogy a súlyos vétség kapcsán eltiltott tagnak az eltiltás ideje alatt a tagi kötelezettségeinek eleget kell tennie, ennek hiányában a fegyelmi bizottság   véglegesen kizárhatja. Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Horgászrendi változás, hogy a tavon halfogáshoz szonár (halradar) használata minden formában, partról és csónakból egyaránt tilos. Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A tó környékének közös takarítása évente három alkalommal történik. Aki legalább kétszer nem jelenik meg, úgy 5.000,- Ft/alkalom összeggel megválthatja a részvételét.

Minden horgásztárs feladata a rá kiosztott partszakasz egész éves tisztán tartása, kaszálása, abban az esetben is, ha csak tagfenntartást fizet. A vezetőség havi rendszeres ellenőrzést végez. Amennyiben jelentősen elhanyagolt a partszakasz, alkalmanként 2.500,- Ft büntetést köteles a tag megfizetni.

A következő évi területi engedély kizárólag a fentiek teljesülése esetén adható ki!

Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2022-ben az egyesület minden tagjának 3.000,- Ft tagsági díjat, 33.000,- Ft halasítási díjat, valamint az állami jegyet és a Mohosz tagdíjat kell megfizetnie. Új belépőnek fentieken kívül még egy halasítási díjat meg kell fizetnie. A díjak megfizetése egy részletben történik, pótdíj mentesen a tárgyévet megelőző év október 31-ig lehetséges. Tagjaink késedelmes fizetés esetén novemberben 2.000,- Ft, decemberben 5.000,- Ft, januárban 10.000,- Ft pótdíjat kötelesek fizetni. Amennyiben a tag tárgyév január 31-ig sem rendezi tagsági és egyéb díjait, úgy a vezetőség a Fegyelmi Bizottságnál fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi. Amennyiben a Fegyelmi eljárás eredménye a tagsági jogviszony eltörlése, az egyesületbe kizárólag új tagként van lehetősége belépni.

Fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

 

Vámosszabadi, 2022. március 06.

                              Czeglédi Zoltán                                                             Klauz Sándor

                              elnök                                                                               jkv. vezető

                              Németh Zoltán                                                             Szabó Attila

                              hitelesítő                                                                        hitelesítő