2010 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2010 január 31, 8.30 óra

egyesületi taglétszám: 66 felnőtt, 6 ifjúsági, 15 gyermek
Megjelent: 37 fő felnőtt, 4 fő ifjúsági, 4 fő gyermek
Czeglédi Zoltán a közgyűlést megnyitja, és megállapítja, hogy
a közgyűlés határozatképes
A napirendi pontokkal mindenki egybehangzóan egyetért
Czeglédi Zoltán jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Oross Sándor és Ódor Gyulát javasolja
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyével mindenki egybehangzóan egyetért

1.Általános beszámoló a 2009 évről
Előadja: Czeglédi Zoltán , a HE. Elnöke

A 2009-ben kifogott halak :
Ponty 1317 kg
Csuka — kg
Süllő 6,5 kg
Amur 295 kg
Egyéb 25,5 kg
Balin 6,5 kg
összesen: 1650 kg ( 23,3 kg/fő, 2008-as átlag 27,3 kg/fő)

A telepítés megtörtént 2009 őszén:
1600 kg méretes ponty

A statisztikák szerint így a tóban 3781 kg ponty, 330 kg amur, 10q süllő, 1q csuka és kisebb számban egyéb halak találhatóak.

Tó környéki takarítás, szemétszedés megtörtént. A partot a vízmosás ellen megerősítettük. A jelenleg a töltésen kívül lévő földkupacok elszállítása az önkormányzat által folyamatban van.
Az egyesületi horgászversenyt sikeresen és eredményesen megtartottuk.
A nemzetközi horgászverseny Gombán és a saját tavunkon is egyaránt lezajlott, mindkét eseményen az eddigieknél nagyobb volt a résztvevők száma.
A Vámosszabadi falunapi rendezvényhez az egyesület a megígért halmennyiséget biztosította.
A 2009-ben először megrendezett horgásztábor a gyerekek körében népszerű volt.
Szintén első alkalommal vettünk részt a nyáron közös horgásztúrán a Fenyves tónál, amely nagyszerű élmény volt.
Sajnos a rabsicok körében idén sem csökkent a tó népszerűsége, több alkalommal is meglátogattak bennünket.

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

2.Pajor Károly gazdasági vezető ismertette az elmúlt év bevételeit és kiadásait:

Az összegek Ft-ban értendők

Bevételek 2009.12.31-ig:

2009.01.01-jei nyitó egyenleg: – 27.287,- Ft
4 fő új belépő 163.000,- Ft
1% adótámogatás 177.627,- Ft
Tagdíjak 61 fő 732.000,- Ft
Támogatás 135.000,- Ft
Egyéb bevételek( kerítés építés) 412.500,- Ft
Összesen: 1.883.621,- Ft

Kiadások:

Újsághirdetés az 1%-ról 7.190,- Ft
Halastó bérleti díja 1.000,- Ft
Állami jegy kifizetés 60.000,- Ft
Nyomtatvány 1.730,- Ft
Halasítás 980.000,- Ft
Horgászversenyek, rendezvények lebonyolítása 189.730,- Ft
Egyéb kiadások ( emléktárgyak, szakvélemény, stb.) 32.200,- Ft
Összesen: 1.329.123,- Ft

Egyenleg 2009.12.31-én: 554.498,- Ft
(Ebből a kerítés építésre 412.500,- Ft elkülönítve)
Maradt: 141.998,- Ft

2010.01.31-i összesített egyenleg: 585.639,- Ft

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

3. Az egyesület új gazdasági vezetőjének, valamint a fegyelmi bizottság elnökének és tagjának megválasztása

Az egyesület elnöke jelölte Müller Sándor, Alasztics Gábor és Takács Győző horgásztársakat a választási bizottságban való részvételre. A jelölést mindannyian elfogadták. Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag megszavazta a választási bizottság tagjait, Müller Sándor vezetésével.
10 perc szünet állt a bizottság és horgásztársak rendelkezésére jelöltek állítására.
A gazdasági vezető személyére 1 jelölés érkezett, Gulyás Gábor személyében. A jelölt a jelölést elfogadta. A jelöléssel a közgyűlés egyhangúlag egyetértett és elfogadta.
Müller Sándor szavazásra jelölte a gazdasági vezető személyére Gulyás Gábort .
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett.
Újabb 10 perc szünet állt a bizottság és horgásztársak rendelkezésére a fegyelmi bizottság elnökének és tagjának pozíciójára jelöltek állítására.
1-1 jelölés érkezett, elnöknek Németh Zoltán, tagnak Alasztics Zsolt személyében.
A jelöltek a jelölést elfogadták.
A közgyűlés a jelölteket egyenként egyhangúlag elfogadta
Müller Sándor szavazásra bocsátotta a jelölteket.
Németh Zoltánt a fegyelmi bizottság elnökének a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Alasztics Zsoltot a fegyelmi bizottság tagjának a közgyűlés 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megszavazta.

4. Tervek

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a jövőben a tervek szerint a honlap bővítésre kerül, és minden szükséges tudnivaló megtalálható lesz rajta.

Tavasszal kétnyaras ponty telepítése várható (150 kg, 30-50 dkg méretben).

Ezek után ismertette 2010 évre az egyesület terveit:

2010. március 15. Évadnyitó horgászverseny
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny
(gyermek kezdő horgászoknak 8-10)
Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.

2010. április 25. (vasárnap) Tó takarítása (Föld elrakása, talicskát és lapátot
hozzon mindenki magával)
8.00 találkozó

2010. május 1. (szombat) Vámosszabadi?Gomba horgászverseny a helyi tavunkon.
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

2010. május 23. (vasárnap) Vámosszabadi falunapra halfogás és tisztítás
7.00 találkozó
Ez alkalommal kifogott halakat a horgászengedély hátuljára kell felírni, melyet egy erre kijelölt személy hitelesít.

2010. július közepe Horgásztúra (az elvi jelöltek a közgyűlés után a
vezetőségnél jelentkezhetnek)

2010. nyara Gyermek horgásztábor (időpont a későbbiekben
lesz egyeztetve)

2010. szeptember eleje Gombai horgászverseny

2010. szeptember 5. (vasárnap) Szemétszedés a tó körül
8.00 találkozó

A kerítés építésére eddig összejött 412.500, Ft (208.500,- Ft és 204.000,- Ft). Összesen 800.000,- – 1.000.000,- Ft-ra lenne szükség.
Az építéshez pályázati lehetőség valószínűleg idén ősszel lesz, kivitelezés jövő tavasszal. Az önkormányzattól is számítunk támogatásra.
Ebben az évben a tagbefizetés a faluházban történik, időpontjai: szeptember 24. péntek 18.00 óra, október 02. szombat 18.00 óra, október 16. szombat 18.00 óra, november 06. szombat 18.00 óra.
A terveket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

5. Egyebek

A horgászegyesület elnöke és Réti Csaba polgármester Úr tájékoztatta a közgyűlést, hogy Tomozi Sándor kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben kérte a horgásztó Moszkitó Vendéglő felőli partszakasz használatának biztosítását a pihenni vágyók részére.

A Vámosszabadi Önkormányzathoz és a Vámosszabadi Községi Horgászegyesülethez (továbbiakban egyesület) érkezett, a horgásztó Moszkitó vendéglátó hely felőli oldalára vonatkozó területhasználati kérelem ügyében az egyesület közgyűlése egyhangúlag az alábbi döntést hozta.
Az egyesület támogatja egy kijelölt partszakasz Moszkitó Kávézó kezelésébe áthelyezését. A terület kijelölését a vezetőséggel egyeztetve úgy kell kijelölni, hogy a part felől nézve a terület bal oldali határa egybeessen a Moszkitó kávézó jelenlegi kerítésének bal szélével, a jobb oldalon min. 1 db jelenleg is használt horgászállás teljes értékű használata továbbra is lehetővé váljon.
A kijelölt területszakasz éves gondozása, tisztítása, karbantartása a bérlő feladata. Továbbá a területszakasz használatát 3 hónapra (június, július, augusztus) az egyesület minden tagjára vonatkozóan éjjel-nappal egyaránt horgászati tilalommal szabályozza.
A területszakaszon minden törvényileg tiltott tevékenységért (engedély nélküli horgászat, fürdőzés, vízi jármű használat, közrend megzavarása, rongálás, stb.) a Moszkitó Vendéglő felel. Sátorozás, kempingezés az önkormányzat külön engedélyével lehetséges.
Erről a területről a horgásztó külön lekerített részének megközelítése vízen és szárazföldön egyaránt TILOS ( külön engedély hiányában, kivéve a Horgászegyesület tagjai )
Amennyiben a területhasználat nem a megállapodásnak megfelelően történik ? az egyesület és az önkormányzat közös döntése alapján ? a megállapodás felbontását vonhatja maga után és ebben az esetben a partszakasz használati és bérleti jogát az Önkormányzat az egyesületre ruházza. A tó bekerítése várhatóan 2010-2011 év folyamán, az anyagi források függvénye alapján történik.

Czeglédi Zoltán a tagság részéről felmerült igények hatására javasolta a napijegyes horgászati lehetőség megteremtését meghívott vendégek részére. Ennek feltétele a tag nevére kiállított vendég napijegy, melyen a vendég is nevesítve van. A tag felel a vendég horgászért és ugyanazok a szabályok vonatkoznak a vendégre, mint a tagokra. A napijegy ára 1.200,- Ft. A kettőjük által összesen kifogott hal mennyisége megegyezik a mindenkor érvényes horgászrend szerint 1 személy által fogható hal mennyiségével. Tehát a napi összes fogható hal darabszáma nem változik, függetlenül attól, hogy melyik személy fogta ki a halakat
A vendég csak a meghívó taggal együtt horgászhat, mindketten 1-1 bottal, a kifogott halat a tag fogási naplójába kell beírni, és az éves halmennyiségbe beszámolni. Gyerekhorgászoknak vendégjegyként éves horgászengedélyt kell váltani, ami a gyerektóra vonatkozik, és a szabályzat megismerése után csak felnőtt jelenlétében horgászhat.

Az előterjesztést 34 igen, 2 tartózkodás és 9 ellenszavazattal a közgyűlés elfogadta.

Az elnök javasolta a helyi tavunkra vonatkozó rekordlista bevezetését, aminek alapja a fogott hal mérete és súlya, a fogás körülményei, lehetőség szerint fénykép bemutatása, és mindenképpen legalább egy tanú igazolása (egyesületi tag) szükséges. A fogás adatai leadhatóak személyesen a vezetőségnél is, vagy feltölthetőek a honlapra is. www.vamosihorgasz.kellekdepo.hu

Az előterjesztést a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Vámosszabadi, 2010. január 31.