2015 Jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület éves közgyűlése
helye: Vámosszabadi faluház
ideje: 2015. február 8, 8.30 óra

Czeglédi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, és közölte, hogy az egyesületi taglétszám tavaly 69 felnőtt, 1 ifjúsági, 13 gyermek, összesen 83 fő volt. Idén 62 felnőtt, 2 ifjúsági, 11 gyermek, összesen 75 fő a létszám.

Megjelent: 32 fő felnőtt, 1 gyermek

Az elnök a közgyűlést 8.30-kor megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés ennyi fővel nem határozatképes. Az elnök 9.00-kor megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó és az alapszabály szerint határozatképessé vált a megjelentek számától függetlenül.

A napirendi pontokat ismertette, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klauz Sándor titkárt, hitelesítőknek Németh Zoltánt és Szabó Attilát javasolta, akiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 1. Általános beszámoló a 2014. évről

 Az elnök beszámolt a taglétszám alakulásáról, 2014-ban a 69 felnőttből 16 fő volt a tagfenntartó, 2015-ben a 62 felnőttből 6 fő a tagfenntartó, így az aktív tagok száma 53-ról, 56-ra nőtt.

Czeglédi Zoltán elnök elmondta, hogy a 2014-ben kifogott halak:
Ponty 1058 kg 458 db, süllő 2 kg 1 db, amur 163 kg 54 db, kárász-keszeg 3 kg, csuka 7 kg 4 db. Összesen: 1233 kg, ami 17,61 kg/fő (gyerek kezdők nélkül). Ennek alapján a tavalyra telepített halak 1/3-a a vízben maradt.

A telepítés megtörtént. 2014. novemberében összesen 2000 kg főként tükörponty került telepítésre, 1.333.500,- Ft értékben, kb. 1,5 kg-os átlagsúllyal. Az előzőhöz hasonlóan minden idők egyik legnagyobb telepítése volt a 2014. év végi is. Keszeg telepítés sajnos nem volt, ugyan becsatlakoztunk a MOHOSZ beszerzéséhez, de csak tavasszal fogják hozni.

Az 1%-ból befolyt összeg minimálisan csökkent, 127.682,- Ft volt.

Tó környéki takarítás és szemétszedés megtörtént, egyéni takarítás is többé-kevésbé sikeresnek mondható. A fűnyírás kevésbé volt fegyelmezett, mint az előző években, vannak elhanyagolt területek.

Az egyesületi horgászversenyt sikeresen megrendeztük, a körömpörkölt nagy sikert aratott. Köszönetet mondott a polgárőröknek a főzésért.

 

A gombaiakkal tartott verseny nagyon hideg és esős időben volt, de a szokásosan jó hangulatot ez sem tudta elrontani. Megköszönte a süteménysütést az asszonyoknak és a bor felajánlását a horgásztársaknak.

A nemzetközi horgászverseny sikeresen megrendezésre került Gombán is.

Horgásztábort tartottunk a gyerekeknek, ehhez nyertünk 50e Ft támogatást a Megyei Önkormányzattól. A 2 napos rendezvényre szép számmal jelentek meg gyerekek, ide továbbra is bárkit szeretettel várunk, legyen az helyi vagy csak helyi kötődésű lakos. pl. unoka. Köszönöm a szervezést Oros Péter horgásztársnak.

 

A horgásztúra nagyszerű élmény volt. A tavalyi évben újra Mocsa volt a célpont.

 

Az Önkormányzattal és a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesülettel közösen szervezett halfesztivál rendkívül sikeres volt, minden várakozást felülmúlt. Talán a számok sok mindenre rámutatnak: 5 nagy üst halászlé fogyott el. Részben pályázatból, részben támogatóktól, részben Önkormányzati pénzből valósult meg, az egyesülettől a rendezvény anyagi ráfordítást nem igényelt. 756.000,- Ft bevétel mellett 572.000,- Ft volt a kiadás, így 184.000,- Ft maradt a halfesztivált kasszájában, amely külön van kezelve és a idei fesztivál költségvetését már innen lehet indítani. Rengeteg munka van mögötte, megköszönte a sok segítséget a horgásztársaknak és köszönetet mondott az anyagi hozzájárulásért a támogatóknak. A bográcsozó hely elkészült, megköszönte Takács Győzőnek a falazást, Siska Lajosnak a meszet és homokot, Csuta Péternek és Kozma Ferencnek a téglát. A beton hozzájárulás volt, amiből a kemence alapjához is elegendő volt. A kemence megépítéséhez pályázat készül.

A Moszkitó a megállapodásnak megfelelően megtette a partrendezést, tavasszal faültetés várható.

A Napelemtechnika 35.000,- Ft-os támogatásából, Vámosi Elek segítségével kiépült a filagória világítása.

 

A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta.


2. Gazdasági beszámoló

Az elnök felkérte Gulyás   Gábor gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az elmúlt év főbb gazdasági számait, aki a tagság elé terjesztette a 2014. évre vonatkozóan készült egyszerűsített beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését.

Előterjesztésében kérte a tagokat, hogy a 2014. gazdálkodási évről készített beszámolót az alábbiak szerinti főösszegekkel fogadják el és hagyják jóvá.

 

2014. évi bevétel összesen: 3.223.654,- Ft

2013. évi áthozat:     183.004,- Ft

Felhasználható összesen:     3.406.658,- Ft

2014.01.01. ingatlan nettó értéke (filagória): 2.475.866,- Ft

 

 

2014. évi kiadások:   3.013.396,- Ft

2014. évi ingatlan értékcsökkenés (filagória): 154.840,- Ft

2014. évi kiadás összesen:   3.168.236,- Ft

 

2014. évi maradvány összeg: 548.102,- Ft

2014.12.31. ingatlan nettó értéke (filagória): 2.321.026,- Ft

 

A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

 

3. napirendi pont: Tervek

 

A pénzügyi helyzetet befolyásolják az egyik évről a másikra áthúzódó projektek, főként a pályázatok elszámolása miatt.

A Konkoord Kft. ettől az évtől újra támogatja 100.000,- Ft-tal az egyesületet, a Rába Front Kft. idei támogatása 200.000,- Ft.

 

Az elnök elmondta, hogy az idei őszi telepítéskor kis ponty nem lesz telepítve, a megjelöltekből kevés lett kifogva. Keszeg is kerül telepítésre, 3 mázsa tavasszal, 3 mázsa ősszel, kb. 200-250 eFt értékben. Ezt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

A vízbekötésre az Önkormányzattól ígéret van, a vizesblokk kialakítására pályázat készül. A filagória ponyvájára szintén pályázat lesz.

 

Valószínűleg június 06-án lesz a falunap, halászlét főz az egyesület, ehhez a halat az Önkormányzat biztosítja.

 

Az elnök felvetette, hogy 2 helyett 3 tótakarítás legyen, amiből kettőn kötelező részt venni, illetve a részvétel hiányában fizetendő összeg maradjon 2.000,- Ft/alkalom. Az egyéni területgondozás is gyakrabban kerül ellenőrzésre, az elhanyagolt területek minden alkalommal büntetéssel járnak. Ezt a közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta.

A befizetéssel kapcsolatban felvetésre került, hogy a két részletben történő befizetés helyett csak egy legyen ősszel, ezt a közgyűlés 2 tartózkodás, 15 ellenszavazat, és 16 igen szavazat mellett elfogadta.

2015. évi engedélyek átvétele:

2015. február 11-én szerdán 18.00 órától a polgárőr irodában lesz.

Évadnyitó horgászverseny

2015. március 14 ? szombat

7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny
( gyermek kezdő horgászoknak 8-10)

 

Mindenki 1 bottal horgászhat a versenyen.
A hideg időben bevált a forralt bor és a tea, borversenyt szintén meghirdetésre kerül, ill. lesz körömpörkölt

 

 

Tótakarítás:

2015. április 26 vasárnap 8.00 órakor  a Gombai verseny előtt

A kerítés nyomvonalának takarítása. Fontos, hogy az alsó rész ne legyen földben vagy gazban, mert könnyen elrohad. Kapát, ásót és lapátot, nyíróollót, fűrészt hozzon magával mindenki.  Fák kivágása, gallyazás.

 

Vámosszabadi Gomba horgászverseny

2015. május 2  szombat, a helyi tavunkon.
7-7.30- ig találkozó
7.30 sorsolás
8-11 verseny

 

2015. június 06.  falunap

 

2015. június 21.  tótakarítás

 

2015. június 27-28  gyermektábor

2015. július közepe  horgásztúra

2015. szeptember elején Gomba visszavágó

2015. szeptember 20 (vasárnap) 8.00 órakor őszi tereprendezés a tó és a kistó körül  

Befizetés:

Befizetés a polgárőr irodában:

                   Szeptember 18. péntek 18.00 óra

                   Október 03. szombat 18.00 óra

                   November 07. szombat 18.00 óra – már 1.000,- Ft késedelmi díjjal növelt összeg

 

A 2015. évi fogási napló leadása

A közgyűlésen, illetve 2016. február 28. péntek 18.00 órától a polgárőr irodában lehetséges. A leadási határidő betartása mindenkire nézve kötelező, valamint a fogási napló előírásoknak megfelelő, pontos kitöltése is.

 

2016. Február 14.  vasárnap – közgyűlés

A fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

4. napirendi pont : Egyebek

Az elnök megköszönte a támogatást az önkormányzattól, tavaly 200.000 Ft-ot adott, az idei támogatás nem ismert.

 

Megköszönte továbbá az 1%-ot a felajánlóknak. Kérte, hogy a tagok ezt próbálják ismeretségi körükben is népszerűsíteni.

 

Dunai engedélyt és töltésjárási engedélyt bizományba lehet hozni, az igényeket előre be kell nyújtani.

 

 

Vámosszabadi, 2015. február 08.

                               Czeglédi Zoltán                                                                Klauz Sándor

                               elnök                                                                                   jkv. vezető

                               Németh Zoltán                                                                Szabó Attila

                               hitelesítő                                                                            hitelesítő