Get Adobe Flash player
Főoldal > Halgazdálkodási terv

HAlgazdálkodási terv 2018-2022

Vámosszabadi Községi Horgász Egyesület

halgazdálkodási terve

2018-2022.

 

 

1.Halgazdálkodási vízterület neve:

helyrajzi száma: 0174/b

víztérkódja:08-238-1-1

térmértéke (ha):3ha

tulajdonosa: Vámosszabadi Község Önkormányzata

haszonbérleti szerződés időtartama:2012.02.09-2032.02.08

 

2. Halgazdálkodásra jogosult adatai (név, cím vagy székhely):

Községi Horgászegyesület Vámosszabadi

9061 Vámosszabadi Szabadi út 57

adószáma:18529430-1-08

3. Hasznosítási célok:

A Vámosszabadi kavicsbányató halászati hasznosításának elsődleges célja az, hogy a tagok részére biztosítsuk a sikeres halfogás feltételeit, valamint hozzátartozóik, vendégeik és a település lakosai számára a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges környezetet. Ezen cél érdekében  parkosított és pihenésre alkalmas környezetet kívánunk teremteni. Tervszerű és kontrollált halasítást kívánunk folytatni, úgy hogy egyidejűleg a víz minősége ne romoljon, állapotát megóvjuk, sőt azon javíthassunk.

4. Alkalmazható horgászati, halászati eszközök, módszerek:

A vízen kizárólag horgászati tevékenység folytatható. Önálló halászati tevékenységet nem kívánunk folytatni.

5. Évenkénti haltelepítési adatok (halfaj, korosztály szerint megosztva):

Halfaj                               Korosztály                   haltelepítési   kötelezettség

                                                                                     db-ban                   kg-ban

Ponty                     3nyaras                  750              1500

Keszeg                    2nyaras                  200              100

Figyelembe véve a bányató vízállási és vízminőségi viszonyait, illetve az egyes halfajok beszerezhetőségét az évenkénti mennyiségektől az alábbi szabályok szerint lehet eltérni:

-      az adott évben elmaradt telepítés a következő évben pótolható, az évenkénti előírásoknak a tervezési időszak 5 évének átlagában kell megfelelni;

-      a tervezett halfajokból a vállalt halmennyiségeken felül - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával - többlet halkihelyezések is végezhetők;

 

6. Tervezett intézkedések (halállomány védelme, etetés, vízinövényzet és viziállat- állomány fenntartása, kíméleti területek kijelölése, nem őshonos invazív fajok visszaszorítása):

70cm-él nagyobb pontyot köteles a horgász visszaengedni. A tó egy részében kíméleti terület került kiépítésre. Ezen szakaszon egész évben tilos a horgászat. Törpeharcsát visszadobni szigorúan tilos.

 

7. Halgazdálkodási vízterület őrzés adatai (módja, halőrök létszáma):

A terület és a halállomány őrzése valamennyi tag részére kötelezően előírt feladat, a kötelező társadalmi munka része. Miután az egyesület (tulajdonosi közösség) létszáma kicsi 60-80 fő- így az illetéktelenek, idegenek  felismerése  könnyű feladat. Ezen túl az egyesület 1 fő társadalmi halőr képzését támogatta, akit megbízott a területet őrzésével.

 

8. Területi jegyek adatai (tipusa, tervezett mennyisége):

Az egyesületnek csak helybeli és helybeli érdekeltségű tagjai lehetnek. Az egyesület taglétszáma korlátozott. Az egyesületnek 80 fő felnőtt tagja lehet. Az ifjúsági és gyermek tagok száma nem esik korlátozás alá.

9. Helyi horgászrend (amennyiben a jogszabálytól eltér):

A VÁMOSSZABADI KÖZSÉGI HORGÁSZEGYESÜLET VÍZÉN (A tavunk víztérkódja:08-238-1-1)

Tilalmi idők: A horgászidény március 15-vel kezdődik, és az őszi telepítés napján fejeződik be. ( kb. november vége)

Rabló halakra - csuka, süllő - május 01-től a december 31-ig lehet horgászni, pergetés is megengedett. 100 cm feletti harcsa horgászata egész szezon ideje alatt megengedett. Dévérkeszegre május 31-ig tilos a horgászat. A fenti időszakokon túl tilos a tavon a horgászat. A napi horgászat 0-24 óráig tart ( éjszaka a horgász köteles jól láthatóan kivilágítani horgászhelyét)

Méretkorlátozások a tavunkon: Amur 40 cm, Ponty 30 cm, Csuka 40 cm, Balin 40 cm, Harcsa 60cm. Törpeharcsa visszadobása szigorúan tilos!

Pergetés megengedett, viszont a horgásznak pergetés közben is ki kell világítania magát.

A hal hosszának mérése:

A haltest hossza alatt az orrcsúcsától a farokúszó tövéig mért távolságot kell érteni


Gyermek (kezdő): Méretkorlátozás alá eső halat nem foghat ki, ill. a megfogás esetén azt vissza kell dobni. 1 db horgászbottal , azon 1 db horoggal úszós készséggel horgászhat egy időben. Kizárólag felnőtt kíséretében horgászhat!

Gyermek haladó: 1 db horgászbottal , 1 db horoggal horgászhat egy időben. Kizárólag felnőtt kíséretében horgászhat!

Ifjúsági: 1 db horgászbottal , 2 db horoggal horgászhat egy időben

Felnőtt: 2 db horgászbottal, 2-2 db horoggal horgászhat egy időben

 

A fogási napló vezetése:

A megváltozott előírások alapján a horgászat megkezdését rögzíteni kell az állami fogási naplóban az aznapi dátum megjelölésével.

Minden horgász kötelessége a méretkorlátozás alá eső hal megfogását azonnal bejegyezni a fogási napló megfelelő rovatába.  

A halak cserélgetése tilos!

Kárász és egyéb halfajták esetében a horgászat befejezésekor kell a megfogott mennyiséget beírni ( kg-ban, 0,5 kg-os pontossággal, becsült tömeg esetén 0,5 kg ?nál nagyobb eltérést nem tudnak ellenőreink elfogadni)

Év végén a fogási napló arra kijelölt rovatába összesítve be kell írni az egész évben fogott halmennyiségeket fajtánként, majd a fogási naplót le kell adni 01.31-ig.

Horgászat csak partról történhet, minden vízi jármű használata tilos.

Etető használata megengedett.

Bérelt helyek nincsenek, érkezés sorrendjében foglalhat helyet mindenki úgy, hogy az a szomszédját ne zavarja.(És az íratlan horgászetikát figyelembe véve.)

 

A horgászat befejezése:

Felnőtt horgász 2 db méretkorlátozás alá eső hal megfogása után be kell hogy fejezze a horgászatot!

Ifjúsági és gyermek haladó horgász 1 db méretkorlátozás alá eső hal megfogása után be kell hogy fejezze a horgászatot!

Gyermek horgász 1 kg hal megfogása után be kell fejezze a horgászatot!

Az új törvény alapján a horgászhelyről történő távozás előtt a méretkorlátozás alá eső és elvinni kívánt halakat humánusan le kell ölni!

A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán, szemét otthagyása nélkül hagyjuk el!

Horgásztavunk kavicsbánya-tó, ezért a vezetőség felhívja a figyelmet, hogy a vízpart meredek. Ezért úgy foglaljunk helyet, hogy baleset ne következzen be.

 

A tó környékének tisztán tartása: évente két alkalommal történik társadalmi munkában. Aki évente legalább kétszer nem jelenik meg, úgy az 2000 Ft/alkalommal megválthatja a részvételét. A következő évi területi engedély kizárólag a fentiek teljesülése esetén adható ki! Minden horgásztárs feladata a rá kiosztott partszakasz egész éves tisztán tartása, kaszálása, abban az esetben is, ha csak tagfenntartást fizet.

Az egyesületbe rendes tagnak tagsági díjat, halasítási díjat, valamint az állami jegyet és a Mohosz tagdíjat (felnőttnek belépéskor halasítási díjat ) kell megfizetnie. Az ifjúsági és gyermek haladó- (az ifjúságival megegyező áron és feltételekkel kerül kibocsátásra az engedély, viszont csak felnőtt kíséretében horgászhat a gyermekhorgász. Kiváltására 14 éves korig van lehetőség). Gyermek horgász 1000Ft tagsági díjat fizet. A belépéskori halasítási díjat nem kell fizetnie annak az ifjúsági horgásznak, aki min. 3 évet (közvetlenül az ifjúsági kategóriába kerülés előtti években) gyermekhorgászként már tagja volt az egyesületnek ill. annak a felnőtt horgásznak, aki   ifjúsági horgászként már megfizette (vagy felmentést kapott alóla) a belépési halasítási díjat. Betegség vagy igazolt kiküldetés/távollét miatti szüneteltetés esetén a tagsági viszony fenntartható a tagdíj fizetésével ( halasítási díj fizetése nem szükséges). Tagfenntartás esetén a halasítási díjon kívül minden egyéb költség megfizetése és a takarításokon való részvétel is ill. a kijelölt rész takarítása is kötelező. A díjak megfizetése  egy részletben történik.  Késedelmes fizetés esetén havonta 1000 Ft -al növelt díjat kell fizetni. Amennyiben valamely tag a tárgyévet megelőző év december 31-ig nem  rendezi a díjakat, úgy részére az egyesület  írásbeli értesítést küld a tagsági jogviszony törlésének szándékáról.  Amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon túl sem rendezi tag- és egyéb díjait, tagsági jogviszonya törlésre kerül -,  az egyesületbe kizárólag új tagként van lehetősége belépnie.

A halgazdálkodási terv hatálya: 2018. március 4.- 2022. december 31.

 
Szavazások
Ön hogy viszonyul az ellenőrzésekhez?